Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

TCELS เตรียมจัดประชุมวิชาการหวังผลักดันงานด้านชีววิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ที่จ.เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า TCELS เตรียมจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “Roles of Life Sciences in Regional Development” ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมรติลานนา จ.เชียงใหม่ เพื่อระดมความเห็นร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม ผลักดันและพัฒนาด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและอภิปรายด้วย

      สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ทาง www.tcels.or.th หรือสอบถามได้ที่ 02-6445499 ต่อ 131 เพื่อสำรองที่นั่งฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
เผยแพร่ข้อมูลโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready