Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สดร.แถลงข่าว ชวนคนไทยลุ้นชมดาวหางไอซอน ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

DSC_5362.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     วันนี้  21 พฤศจิกายน 2556 เวลา13.00 .น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า นายนิรุตติ  คุณวัฒน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในงานแถลงข่าว “ดาวหางไอซอน” โดยมี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนคนไทยลุ้นชมดาวหางไอซอนปลายพฤศจิกายนนี้  มีโอกาสเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นริ้วยาวพาดผ่านทิ้งฟ้า ในช่วงเช้ามิดทางทิศตะวันออกก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น ถ้าฟ้าใสไร้เมฆอาจมองเห็นดาวหางอีกสามดวงในเวลาเดียวกันอีกด้วย ย้ำชัดมาเที่ยวเดียวไม่มีวกกลับ และไม่มีผลกระทบใดๆต่อโลก

    โลกได้ชมปรากฏการณ์ท้องฟ้าหายากอีกครั้ง ช่วงพฤศจิกายน – ธันวาคม เมื่อดาวหางไอซอน ก้อนนำแข็งสกปรกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-2 กิโลเมตร โคจรพุ่งเฉียดดวงอาทิตย์ที่ ระยะ 45 ล้านกิโลเมตร) จากนั้นจะเหวี่ยงตัวหนีออกนอกระบบสุริยะไปตลอดการ ช่วงก่อนเฉียด (15-25 พฤศจิกายน) และหลังเฉียด (3-15 ธันวาคม) จึงเหมาะแก่การสังเกตดาวหางไอซอน เวลาเช้ามืดทางทิศตะวันออก ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น ประมาณ 100นาที

    รศ.บุญญารัก สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่าเมื่อปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ขึ้นแต่ละครั้ง จะเห็นได้ชัดว่าประชาชนตื่นตัวในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์กันมากขึ้น ในหลายช่องทางโดยเฉพาะทาง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook ,Twitter และอื่นๆ นับเป็นเรื่องอันน่ายินดีที่คนไทยหันมาสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้น สถาบันฯ เองในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางด้านดาราศาสตร์ระดับประเทศ ได้มุ่งดำเนินการตามภารกิจที่จะพัฒนาวงการดาราศาสตร์ไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์พัฒนากำลังคนทางดาราศาสตร์ รวมทั้งสร้างความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์ของประเทศให้คนไทยตระหนักถึงวัฒนธรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย
 
    ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวชวนคนไทยร่วมลุ้นไปพร้อมๆ กับนักดาราศาสตร์ทั่วโลกว่า “นักดาราศาสตร์ทุกทวีปวางเครือข่ายทั้งภาคพื้นดินและในอวกาศติดตามศึกษาองค์ประกอบฝุ่นก๊าซระเหิดของดาวหางไอซอนอย่างใกล้ชิด เพราะโคจรเข้าเฉียดดวงอาทิตย์มาก เข้าใกล้ที่สุดในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ความสว่างของวัตถุบนท้องฟ้าวัดเป็นแมกนิจูด ค่ายิ่งต่ำ ยิ่งสว่างมาก ดาวหางไอซอนมีการคาดการณ์ว่าจะสว่างถึงแมกนิจูด – 5 ติดลบแบบนี้ถือว่าส่างมากกว่าวัตถุท้องฟ้าอื่นๆ เช่น ดาวศุกร์ (ความสว่างประมาณแมกนิจูด – 4) แต่ในช่วงดังกล่าวจะมองไม่เห็นดาวหาง เพราะถูกแสงอาทิตย์บดบัง เราควรเริ่มสังเกตตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 แล้วรอลุ้นด้วยกันว่าดาวหางไอซอนจะระเหิดไปหมด หรือแตกเป็นเสียงหรือไม่ แต่พิจารณาจากขนาดและการโคจรแล้ว มีโอกาสค่อนข้างมากที่ดาวหางไอซอนจะรอดกลับมาให้เราได้ชมดาวหางที่สว่างและสวยงามอีกครั้งหนึ่งในต้นเดือนธันวาคม 2556
    ดร.ศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางสถาบันฯ มีการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของดาวหางไอซอนเช่นกัน โดยทีมสำนักบริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์มีการเก็บภาพดาวหางไอซอนมาโดยตลอดทั้งคืน ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งก็พบว่าดาวหางดวงนี้มีพัฒนาการของความสว่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ดาวหางไอซอนมีการประทุของก๊าซออกมา ส่งผลให้ความสว่างเพิ่มขึ้น ค่าความสว่างปรากฏวัดได้ที่ระดับแมกนิจูด 5.5 มีหางที่สองปรากฏขึ้น และส่วนหัวของดาวหางยังมีความสว่างชัดเจนมากขึ้นอีกด้วย แต่ยังคงต้องใช้กล้องสองตาช่วยในการสังเกต ซึ่งจากนี้ไปก็คงต้องลุ้นกันว่าดาวหางไอซอนจะสว่างพอที่จะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือไม่ ก่อนที่จะโคจรเข้าสู่จุดที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นอกจากนี้ ยังมีโอกาสสังเกตเห็นดาวหางทางคาบสั้นอีก 3 ดวง ในคราวเดียวกันอีกด้วย ได้แก่ ดาวหางไอซอน (Lovejoy X1) ดาวหางลิเนีย (Linear X1) และดาวหางเองเค (2P Enke)
 
สำหรับผู้สนใจสามารถเกาะติดสถานการณ์ของดาวหางไอซอนได้ที่  website  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ www.narit.or.th หรือ Facebook: www.facebook.com/NARITpage หรือ Twitter: @N_EARTH หรือ Instagram :NongEarthNARIT
เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร,นายพิริยะ เผ่าพงษา
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready