Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ดร.พีรพันธุ์ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st COSPAR Symposium

DSC_3797.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

  วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2556) เวลา 09.00 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st COSPAR Symposium ในหัวข้อ “Planetary Systems of our Sun and other Stars, and The Future of Space Astronomy” จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

   


      นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์กว่า 80 ผลงาน และ ผลงานภาพวาดของเยาวชนไทยภายใต้หัวข้อ Space and me กว่า 20 ผลงาน สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ ถือเป็นการจัดประชุมครั้งแรกของ COSPAR Symposium ในประเทศไทยที่มีนักวิชาการและนักวิจัยทางด้านอวกาศ นักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์จากประเทศต่างๆ และองค์การระหว่างประเทศทั่วโลก เข้าร่วมกว่า 350 คน

   


     ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีทางอวกาศและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์มาเพื่อค้นคว้าหาคำตอบให้กับมวลมนุษยชาติ จึงได้มีการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st COSPAR Symposium ในหัวข้อ “Planetary Systems of our Sun and other Stars, and The Future of Space Astronomy” ขึ้น ทั้งนี้ ภายในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานระดับโลก อาทิเช่น องค์กรอวกาศแห่งยุโรป องค์การศึกษาวิจัยแห่งฝรั่งเศส องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น และสถาบันวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์แห่งเกาหลี รวมทั้งผู้บริหารองค์การอวกาศแห่งชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ประเทศไทย ที่มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการศึกษาดาวเคราะห์ เครื่องมือตรวจวัด ดาวเทียม เป็นต้น 

 

 


เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวีดิโอโดย :  นางสาวพจนพร แสงสว่าง และ นายรัฐพล  หงสไกร
  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready