Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สร้างค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 20

DSC_1919(2).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
สร้างค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้”  ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

    วันนี้ (28 ตุลาคม 2556) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) ร่วมกับ มูลนิธิรัฐบุรุษ และ บริษัท ทรู วิชั่น เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) สร้างค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 20 ต้อนรับเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และปลูกจิตสำนึกด้านวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทยต่อไป จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2556 โดยมี ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี


     ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กิจกรรมค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 20 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ สืบเนื่องมาจากการริเริ่มโดยบุคคลหลายท่าน หลายฝ่าย ที่มีความปรารถนาดีและมีความห่วงใย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องร่วมชาติที่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ

 

     การเข้าร่วมค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครั้งนี้ ทุกคนจะได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวหรืออยู่ในเฉพาะกลุ่มนักวิชาการหรือนักวิจัยเท่านั้น แต่วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคน และทุกเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ในที่แห่งใดหรือมีวิถีชีวิตอย่างไร เราสามารถอธิบายทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ โดยตลอดระยะเวลา 4 วันนี้ ทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ทั้งส่วนที่เป็นองค์ความรู้และส่วนที่เป็นกระบวนการทักษะ และจะได้แลกเปลี่ยนวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อที่แตกต่างของแต่ละภาค เพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันและรักษาเอกลักษณ์ของไทยสืบไป


     ด้าน นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการ ผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวว่า กิจกรรมค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้” มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกได้ประสบการณ์เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เกิดทักษะทางวิชาการ ทักษะทางสังคม และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในประเทศของเรา

 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732


 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready