Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ จัดงานมหกรรมเทคโนโลยีท่องเที่ยวไทย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ยกระดับการแข่งขันกับทั่วโลก

DSC_1005.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ก.วิทย์ จัดงานมหกรรมเทคโนโลยีท่องเที่ยวไทย เพิ่มประสิทธิภาพก ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

            ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเทคโนโลยีท่องเที่ยวไทย 2013 (Tourism Technology Fair – Thailand 2013) จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อสำรวจสภาพตลาด ความต้องการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย กับสมาคมธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ เพื่อแสดงเจตนารมย์ร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ ณ โรงแรมแชงกรีลา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

 

         ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รมว.วท. กล่าวว่า ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที เป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อส่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของธุรกิจ เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีเว็บไซต์เป็นช่องทางในการทำการตลาด การชำระเงินออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจไปยังนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

 

       ปัจจัยที่สร้างการเจริญเติบโตให้กับธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดในขณะนี้และอนาคตคือ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบายการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของภาครัฐ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านไอที และการเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์ การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวใน 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ โรงแรม สนามกอล์ฟ ร้านอาหาร สปา ทัวร์ และร้านขายของที่ระลึก Shopping Mall โดยเฉพาะผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่นพิจารณาถึงการเลือกใช้ซอฟแวร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพและยังช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจในระยะยาวอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมายังมีผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่ยังวางระบบไอทีไม่สมบูรณ์ หรือเหมาะสมกับธุรกิจ จึงอยากให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญในด้านนี้มากขึ้น เพราะหากทุกภาคส่วนเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ก็จะช่วยให้การท่องเที่ยวของไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และทัดเทียมกับการท่องเที่ยวระดับโลก

 

             กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องการรับข้อเสนอแนะจากสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยว และผู้ให้บริการเทคโนโลยีการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการร่างแผนระยะยาวสำหรับการดำเนินงานนำเทคโนโลยีให้เหมาะสมสู่ผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อยกระดับการให้บริการความสะดวกสบาย และความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว และธุรกิจการท่องเที่ยวโดยรวม ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าด้วยการใช้ ICT อย่างมีประสิทธิผล ลดต้นทุน และยกระดับการแข่งขันในระดับโลกได้อย่างยั่งยืน

 

 

เขียนข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3727 – 3732  โทรสาร 0 2333 3834  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready