Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ดร.พีรพันธุ์ ให้การต้อนรับ ออท. สมาพันธรัฐสวิส เพื่อร่วมหารือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างประเทศ

DSC_6878(1).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

   เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Christine Schraner Burgener  ออท. สมาพันธรัฐสวิส  เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556  เวลา 13. 00 น. ณ ห้องประชุม พระจอมเกล้า โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้

 

    1. ออท. มีความยินดีที่ ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเดินทางไปเยือนสมาพันธรัฐสวิส  ซึ่งจะได้กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น   เนื่องจากทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน      
    2. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในการไปเยือนสมาพันธรัฐสวิส ในครั้งนี้ จะได้ไปเยี่ยมชม EMPA (The Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยแห่งชาติหลักด้านนาโนเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์  โดย EMPA มีความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) ในด้านเทคโนโลยีสิ่งทอชั้นสูง และด้านความปลอดภัยของวัสดุนาโน  ซึ่งในการไปเยี่ยมชม ได้มีโอกาสติดตามโครงการความร่วมมือระหว่าง EMPA และ พว. ในด้านดังกล่าว
    3. ในการเยือนครั้งนี้ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับคณะ นรม. ในการหารือร่วมกับประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิสและผู้บริหารระดับสูง โดยที่ ปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานที่สำคัญของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เช่น CERN, EMPA, NOVARTIS    ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประสงค์จะร่วมมือกับประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในด้าน STEM education  เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป   และ ขอเชิญชวนภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยเฉพาะในด้านอาหาร เภสัชศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี และวัสดุศาสตร์  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา ร้อยละ ๑ ของ GDP
    4. ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศ ซึ่งเห็นพ้องกัน โดยให้มีความร่วมมือในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ ความปลอดภัยของวัสดุนาโน   การสร้างความตระหนักในด้านนาโนเทคโนโลยี   เทคโนโลยีเส้นใยสิ่งทอชั้นสูง ด้านอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร


 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์,นายพิริยะ  เผ่าพงษา
ภาพข่าวโดย : รัฐพล หงสไกร 

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready