Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

วท. ร่วมกับ ส.อ.ท. พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

DSC_3264.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

         วันที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ พร้อมทั้งจัดการประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในการจัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน โดยการสร้างคุณค่าด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างครบวงจร สามารถต่อยอดเป็นเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม


            นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า บทบาทของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คือ การช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทุกขนาด โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ให้สามารถเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะนำไปใช้ในภาคธุรกิจได้ โดยอาศัยการต่อยอดผลงานวิจัยของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนในการลงทุนภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังได้ขอความร่วมมือให้ วท. ช่วยผลักดันการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจอีกด้วย
ด้าน นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รมว.วท. กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีศักยภาพเพียงพอในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาการผลิต และการดำเนินการ เนื่องจาก วท. มีนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ ด้านอุตสาหกรรม ไว้คอยให้ความช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งจะใช้วิธีการเคลื่อนย้ายกำลังพลของภาครัฐเข้าสู่ภาคการผลิต เพื่อตอบสนองกับความต้องการและแก้ไขปัญหาการผลิตได้อย่างตรงจุด โดยผู้ประกอบการสามารถร้องขอโดยตรงมายัง วท. และเน้นย้ำให้ ส.อ.ท. สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการว่า เมื่อประสบกับปัญหาในการดำเนินการ ทางภาครัฐยินดีให้การสนับสนุนอย่างแน่นอน

 

 

เขียนข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ถ่ายภาพ : นายพิริยะ เผ่าพงษา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3732  โทรสาร 0 2333 3834  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready