Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นำเยาวชนประเทศอาเซียน เข้าคารวะ รมว.วท.

DSC_2384(2).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นำเยาวชนประเทศอาเซียน เข้าคารวะ รมว ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     วันนื้ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ เยาวชนจากประเทศในอาเซียน (สิงคโปร์ ลาว พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย) จำนวน 60 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)


    นายพีรพันธุ์  พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่เยาวชนอาเซียน ในโอกาสที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) นำเยาวชนอาเซียน “รักอะตอม” เยี่ยมคารวะ และได้กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการนำพลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ การแพทย์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูไปสู่เยาวชนในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมทั้งช่วยสนับสนุนให้มีการนำพลังงานปรมาณูไปใช้ในทางสันติ ซึ่งส่งผลให้ประเทศชาติและภูมิภาคอาเซียนเกิดการพัฒนา เจริญก้าวหน้า และมีขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในๆด้านได้มากยิ่งขึ้น”


     นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า “การจัดกิจกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียนรักอะตอม ประจำปี 2013 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนระดับ High School ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อทำกิจกรรมรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังปรมาณู พลังงานปรมาณูกับอาเซียน และพลังงานปรมาณูกับภารกิจความปลอดภัย ระดมพลังสมองผลิตสื่อสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพลังงานปรมาณู และสร้างเครือข่ายอาเซียนในระดับเยาวขน เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา และนำเยาวขนจากประเทศในอาเซียนได้แก่ สิงคโปร์ ลาว พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย จำนวน 60 คน และระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556 เยาวชนทัศนศึกษาวิถีไทย บริเวณโดยรอบกรุงเทพมหานคร


    สำหรับการจัดค่ายเยาวชนอาเซียน “รักอะตอม” ครั้งนี้ จะเป็นการสนับสนุนและขยายการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู การใช้ประโยชน์รวมทั้งกระบวนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่ถูกต้องไปสู่กลุ่มเยาวชนอาเซียน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากประเทศสมาชิกเป็นอย่างดี คาดว่าจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในปีต่อไปและพัฒนาให้เป็นกิจกรรมระดับภูมิภาคต่อไป

 


เผยแพร่ข่าว  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพโดย : นายรัฐพล หงสไกร,นายพิริยะ เผ่าพงษา,นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready