Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

นายกฯ พร้อมด้วย รมว.วท. ร่วมเปิดงานสัมมนาระดับชาติ Thailand Innovation Forum

DSC_2280(1).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
นายกฯ พร้อมด้วย รมว.วท. ร่วมเปิดงานสัมมนาระดับชาติ Thailand  ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

    วันนี้ (15 สิงหาคม 2556) เวลา 14.00 น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาระดับชาติ Thailand Innovation Forum : R&D to Commercialization พร้อมด้วย นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ในโอกาสที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด หรือ เอสซีจี ครบรอบ 100 ปี จึงจัดงานเพื่อรวมพลังความร่วมมือผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ การศึกษา เอกชน และนักวิจัย ร่วมผลักดันประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นการสร้างนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมกับการเป็นต้นแบบและสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน ณ คริสตัล บอลรูม, คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ (ซีดีซี), กรุงเทพฯ


    นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าว่า ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม คือการเร่งสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและติดตามปัญหาและอุปสรรคมาโดยตลอด ด้วยการสนับสนุนงบการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของภาครัฐให้เพียงพอ เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ เสริมสร้างบุคลากรวิจัย ผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายวิจัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การจัดงานในวันนี้ทำให้เห็นถึงความพยายามในระดับองค์กรของเอสซีจีในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันแนวคิดด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงการดำเนินงานและวางกรอบนโยบายส่งเสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจประเทศ
     นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า งาน Thailand Innovation Forum : R&D to Commercialization การแสดงถึงความมุ่งมั่นสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมนับเป็นครั้งแรกที่จัดโดยภาคเอกชน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมจุดประกายและกระตุ้นให้องค์กรภายในประเทศมีความตื่นตัวและหันมาให้ความสำคัญกับการวิจัยเชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง ซึ่งตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ เอสซีจี ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรม อาทิ ภาครัฐบาล หน่วยงานการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคเอกชน เพื่อกระตุ้นเครือข่ายการเชื่อมโยงการทำงานของนักวิจัยให้เข้าหาความต้องการของผู้บริโภค ก่อให้เกิดรายได้เพื่อต่อยอดความยั่งยืนของธุรกิจต่อไป


     ทั้งนี้ ในอีก 20-30 ปีข้างหน้า ธุรกิจไทยต้องเน้นการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีความแตกต่าง มีคุณภาพสูงพร้อมทั้งการสร้างแบรนด์ควบคู่กันไป ประเทศไทยควรจะตั้งเป้าหมายให้เป็น Branded HVA Country โดยสินค้าและบริการต้องมีมูลค่าเพิ่มและมีความแตกต่าง โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา การประชุมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหารทุกฝ่าย ซึ่งทุกภาคส่วนล้วนมีส่วนสำคัญในการนำแนวคิดการวิจัยและพัฒนามาใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ  เพื่อนำไปขยายผลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศไทยและอาเซียน นอกจากนี้ ยังสร้างความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ต่อไป

เขียนข่าวโดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวิดีโอโดย :  นายพิริยะ  เผ่าพงษา และ นายรัฐพล  หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. 02-333-3732

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready