Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รมว.วท. มอบรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2556

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

       ดร.พีรพันธุ์  พาลุสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 และในโอกาสนี้ได้มอบรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 แก่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องจักรกลสู่เชิงพาณิชย์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556


       ดร.พีรพันธุ์  พาลุสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การมอบรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 แก่ผู้ประกอบการนั้น เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ต้องการผลักดันงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ และส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนในการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ


       รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย จัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยแบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ 1. สาขาเครื่องจักรกลการผลิต  รางวัลสุดยอดเทคโนโลยี และรางวัลที่ 1 บริษัท เอ็นอาร์ อินดัสตรีย์ จำกัด เครื่องตอกเม็ดยาแบบหมุนรอบพร้อมระบบวัดแรงและปรับน้ำหนักเม็ดยาแบบอัตโนมัติ  รางวัลที่ 2 บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด เครื่องแพ็คกล่องอันโนมัติ  รางวัลที่ 3 บริษัท ซีซีออโตพาร์ท จำกัด  เครื่องเลื่อยสายพาน  2. สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร รางวัลที่ 1 บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด  รถเกี่ยวนวดข้าว รุ่น เค เอ็ม อมตะ 2555 ปี 2 รางวัลที่ 2 บริษัท โรงงานเกษตรพัฒนาฉะเชิงเทรา จำกัด  รถพรวนดินเกษตรพัฒนา  รางวัลที่ 3 บริษัท คำ-วี การเกษตร จำกัด  อุปกรณ์ป้อนและเก็บรวบรวมถาดเพาะกล้าข้าวอัตโนมัติ  และ 3. สาขาเครื่องจักรกลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  รางวัลที่ 1 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด  กระเบื้องหลังคาเซลแสงอาทิตย์  รางวัลที่ 2 บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เครื่องผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 2000 วัตต์  รางวัลที่ 3 บริษัท พี.เอส.ซี.เทรดดิง แอนด์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด  เครื่องผลิตก๊าซโอโซน “โอเทค” สำหรับการประหยัดพลังงานระบบซักผ้าและระบบทำความเย็นขนาดใหญ่
       นายปรีชา  เต็มพร้อม  นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย  กล่าวว่า รางวัลนี้จะเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการไทยที่ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเองจนสามารถผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์ และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนต่อไป

ผู้สนใจ ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางวนิดา  บุญนาคค้า 
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3940 , 02 333 3956
 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 02 333 3728-32
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready