Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เตรียมพร้อมตื่นตา ตื่นใจไปกับโลกวิทยาศาสตร์ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน


         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 (National Science and Technology Fair 2013) ภายใต้แนวคิด "ทันโลกทันวิทย์ จุดประกายความคิด สู่อาเซียน" อย่างยิ่งใหญ่ เต็มพื้นที่ไบเทค บางนา พบกับกิจกรรมไฮไลน์ตื่นตา ตื่นใจ ไปกับโลกวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-21 สิงหาคม นี้ และผนวกงานเทคโนมาร์ท ระหว่างวันที่ 14-19 สิงหาคม ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์

 


          ดร.พีรพันธ์  พาลุสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พร้อมทั้งร่วมฉลองปีสากลแห่งความร่วมมือเรื่องน้ำ ตามมติองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จึงได้มีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของไทยและเรื่องน้ำอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ และใหญ่ที่สุดในอาเซียน
         การจัดแสดงปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ระดับอาเซียน เน้นนำเสนอผลงานความก้าวหน้า และศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงศักยภาพของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของไทย  การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มากกว่า 150 หน่วยงานโดยมีหน่วยงานจากกระทรวงต่างๆ อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม และ 16 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และนิทรรศการต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร  ญี่ปุ่น  จีน  รัสเซีย ฝรั่งเศส  และออสเตรเลีย ในการนำนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์มาจัดแสดงในงานเป็นจำนวนมากเต็มพื้นที่ไบเทค บางนา โดยในปีนี้พิเศษกว่าทุกปีที่ได้ผนวกงานเทคโนโลยีของไทย (เทคโนมาร์ท) ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นนิทรรศการที่เผยแพร่ผลงานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนไทยและสร้างโอกาสการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์นำไปสู่การพัฒนาประเทศในระยะยาว
         ด้าน รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานฯ ว่า บนพื้นที่ 42,000 ตารางเมตร ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นหลายโซน อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การมอบรางวัลพระราชทานนักวิทยาศาสตร์ไทยดีเด่น การประกวดและแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ การประชุม-สัมมนา และการแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมนำเทคโนโลยีและมัลติมีเดียใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดแสดง เพื่อสร้างประสบการณ์ เปิดมุมมองการเรียนรู้ผ่านสื่อ Interactive กับนิทรรศการรูปแบบ 4D (4มิติ) เพื่อสร้างความตื่นตา เร้าใจ และสนุกสนาน เพื่อเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนิทรรศการและกิจกรรมเด่น อาทิ
         - นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”   และนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
         - นิทรรศการพลังงานเพื่ออนาคต High Light Live Action Theatre เรื่อง วิกฤติพลังงานรวมพลังกู้โลก เทคนิคการถ่ายทำบน "กรีนสกรีน" ให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทฮีโร่ช่วยโลกจากวิกฤตพลังงาน
         - นิทรรศการ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและสิ่งแวดล้อม" หรือ Climate change นำเสนอสาเหตุการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุจากธรรมชาติและน้ำมือมนุษย์ ตลอดจนผลลัพย์ที่เกิดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและผลกระทบต่างๆ โดย High Light คือ การ Mapping ลูกโลกที่แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แบบ real time เกมส์ Interactive กำจัดก๊าซช่วยโลก
         - นิทรรศการวิกฤตอาหาร  High Light เป็นการจำลองเทคโนโลยีฟาร์มหมู  ฟาร์มไก่ระบบผิด เทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลการผลิต
         - นิทรรศการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และยา  โรคภัยไข้เจ็บและโรคอุบัติใหม่  แสดงโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆ และสาเหตุอันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ timeline วิวัฒนาการทางการแพทย์ทั้งเรื่องยาและการรักษาที่เป็นครั้งแรกของโลก 4 นวัตกรรมทางการแพทย์ High Light เครื่อง Kinetic X-ray เป็นเครื่องมือที่ใช้ Kinetic Sensor จับการเคลื่อนไหวของผู้เล่น  แล้วแสดงผลเป็นโครงร่าง (โครงกระดูก) บนหน้าจอ
         - นิทรรศการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมจัดการน้ำ High Light Simulator เรื่อง การเดินทางของน้ำ ร่วมผจญภัยตามสายน้ำไปกับ 4D Simulator ที่จะพาผู้ชมไปดูตั้งแต่กำเนิดของสายน้ำไปจนถึงมหาสมุทร
          - นิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอทุ่นเตือนภัยสึนามิ หนึ่งในเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อตรวจหาเหตุที่ทำให้เกิดภัยพิบัติ เพื่อจะได้เตือนและเตรียมการป้องกันล่วงหน้า High Light Halogram เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ
         - นิทรรศการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม High Light Car Mapping แสดงส่วนประกอบของรถยนต์ที่เชื่อมโยงไปยัง 5 อุตสาหกรรมของประเทศไทย คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ ยาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ และโลหะ


         ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวอีกว่า หน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง 16 หน่วยงาน มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   นิทรรศการเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับการเกษตร High Light ในการช่วยเหลือเกษตรกรไทย ให้มีรายได้เพิ่มพูนและผลผลิตที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  ศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสี High Light กิจกรรมการค้นหารังสี และเฝ้าระวังภัยทางรังสี บริการตรวจเอ็กซเรย์ร่างกาย  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชน นิทรรศการ 2013 Year of Comets  ปีแห่งดาวหาง จัดแสดงดาวหางจำลอง จัดแสดงอุกกาบาตจากนอกโลก สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นิทรรศการแสงซินโครตรอน แสงแห่งอนาคต (light for the future) แสดงผลงานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นิทรรศการบทบาทห้องปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP การพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน โดยใช้กลไกทางวิทยาศาสตร์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นิทรรศการ วว.สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อคนไทยพึ่งตนเอง จัดแสดงผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร พลังทดแทนจากสาหร่าย  จัดแสดงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  หลักสูตรเทคโนโลยีวิชาชีพเฉพาะทาง การแสดงผลงาน “หุ่นยนต์นะโม” และ “รถไฟฟ้า” เป็นต้น


         สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อที่โทร. 02 5779960 เวลาที่เหมาะสมของการชมสำหรับประชาชนทั่วไป จันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-20.00 น. และเสาร-อาทิตย์ 09.00-20.00 น.
         ติดตามข่าวสารและรายละเอียดงานได้ที่ www.nstf2013.com  callcenter 1313ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 023333728
ถ่ายภาพ  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ, นายรัฐพล หงสไกร

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready