Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ นำร่องส่งมอบเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือนให้ชาวนาจังหวัดยโสธร

972060_4904287779090_1979834814_n(1).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
กระทรวงวิทย์ฯ นำร่องส่งมอบเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือนให้ชาวน ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งมอบเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปทดลองให้ชาวนา และชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดยโสธน ใช้สีข้าวเปลือกกินเอง

     เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือนนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย และ บริษัทนาทวีเทคโนโลยี จำกัด พัฒนาเครื่องสีข้าวรุ่นนี้เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับคนไทยที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินข้าว คือแทนที่จะซื้อข้าวถุงมาหุง ก็มาซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาโดยตรงไปสีกินเองเน้นที่กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการข้าวสาร สด ใหม่ มีวิตามิน และสารอาหารครบถ้วน และไม่ผ่านกรรมวิธีทางเคมี อยากหุงข้าวเท่าใด ก็สีเท่านั้น เครื่องสีข้าวนี้มีขนาดกะทัดรัด เป็นอุปกรณ์ที่วางในครัวได้ น้ำหนักเพียง 33 กิโลกรัม สามารถสีข้าวเปลือกได้ 35-45 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง เครื่องสีข้าวตัวนี้มีอุปกรณ์คัดแยกสิ่งเจือปน รวมถึงเมล็ดข้าวเต็ม และเมล็ดข้าวหัก รวมไปถึงสามารถแยกรำข้าวออกมาได้

     เครื่องสีข้าวตัวนี้ กินไฟไม่มาก ชั่วโมงละ 3 บาท เพราะใช้มอเตอร์ตัวเดียว ในอนาคตเครื่องนี้ได้รับความนิยมมากๆ จะพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง อาจมีขนาดเท่ากับเครื่องปั่นน้ำผลไม้เพื่อความสะดวกในการขนย้าย และความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เป็นนโยบายหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมผลักดันการวิจัย และพัฒนาร่วมกับเอกชน และสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้เร็วเพราะเอกชนมีความสามารถในการผลิตระบบอุตสาหกรรมอยู่แล้ว ภาครัฐเข้าไปสนับสนุนงานด้านวิชาการเท่านั้น
 

เขียนข่าวโดย :  นางวนิดา บุญนาคค้า ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 02-333-3956

เผยแพร่ข่าวโดย :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ และ นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready