Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ฯ เปิดตัว “ระบบกำจัดมอดและด้วงงวงข้าวโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน”

DSC_0559(4).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ก.วิทย์ฯ เปิดตัว “ระบบกำจัดมอดและด้วงงวงข้าวโดยใช้ก๊าซไนโตรเ ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน


   
             สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัว “ระบบกำจัดมอดและด้วงงวงข้าวโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน” พบสามารถกำจัดได้ทั้งไข่และตัวเต็มวัยภายใน 7 วัน มีความปลอดภัยสูง ต้นทุนต่ำ ลดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม (18 กรกฎาคม 2556)


             นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าว “ระบบกำจัดมอดและด้วงงวงข้าวโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน” ณ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด ถนนปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท สยามวอเตอร์เฟลม จำกัด และ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด โดยนายพีรพันธุ์ กล่าวว่าการส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าแทรกแซงห่วงโซ่อุตสาหกรรมข้าว ถือเป็นความท้าทายในการสร้างจุดยืนที่แข็งแกร่งและแตกต่างให้กับข้าวไทย ซึ่ง“ระบบกำจัดมอดและด้วงงวงข้าวโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน” นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยแก้ปัญหาการจัดเก็บข้าวให้คงคุณภาพได้ยาวนานขึ้น มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยผลิตข้าวอินทรีย์ในประเทศประมาณ 69,000 ตัน มีการส่งออกข้าวอินทรีย์จำนวน 5,966 ตัน มูลค่าเท่ากับ 243 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในยุโรปและอเมริกา ทำให้มีเวลาในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ได้อีกมาก
                 ด้าน นายศุภชัย หล่อโลหการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สนช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม “ข้าว” ซึ่งเป็นเสมือนพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยที่ผ่านมาได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเป็นการส่งเสริมพัฒนา ระบบกำจัดมอดและด้วงงวงข้าวโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ สนช. ได้ให้การสนับสนุนภายใต้โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน และโครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย วงเงินรวม 1.13 ล้านบาท จากมูลค่าโครงการรวม 26.5 ล้านบาท เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการกำจัดมอดและด้วงงวงข้าวให้กับผู้ประกอบธุรกิจค้าข้าว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่จากเดิมมีการใช้สารเคมีในการกำจัด เช่น สารเคมีเมธิลโบรไมด์ ที่มีการประกาศห้ามใช้ไปเมื่อปี 2558 สารเคมีฟอสฟีน ที่กำลังเป็นที่นิยมใช้สำหรับข้าวสารทั่วไป และ การเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งวิธีนี้มีต้นทุนสูงกว่าวิธีอื่น เนื่องจากต้องใช้เวลาประมาณ 15 วัน แต่ “ระบบกำจัดมอดและด้วงงวงข้าวโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน” ที่พัฒนาขึ้นนี้ ได้นำแนวคิดการลดก๊าซออกซิเจนไม่ให้สิ่งมีชีวิตมีอากาศหายใจและตายในที่สุด โดยออกแบบระบบห้องให้เป็นระบบปิด และใช้เทคโนโลยีดูดอากาศภายในห้องดูดซับก๊าซออกซิเจนออก ให้เหลือก๊าซไนโตรเจนเข้มข้น 99.5% ทำให้มอดแป้งและด้วงงวงข้าวทั้งไข่และตัวเต็มวัย ตายภายใน 7 วัน ซึ่งทำการทดสอบเป็นเวลากว่า 2 ปี โดยได้รับความร่วมมือจากกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ร่วมวิจัยและวิเคราะห์ผลการทดสอบดังกล่าว
             นายวัลลภ พิชญ์พงศา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด กล่าวว่า ภายหลังจากที่ได้ร่วมโครงการทดลองใช้ก๊าซไนโตรเจนในการป้องกันและกำจัดแมลงในข้าวกับบริษัท สยามวอเตอร์เฟลม โดยการสนับสนุนของ สนช. พบว่าสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการฆ่ามอดลงเมื่อเทียบกับการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก 14 วัน เหลือ 6 วัน ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก ซึ่งหลังจากนี้ บริษัทจะศึกษาเพื่อขยายผลการใช้ก๊าซไนโตรเจนในการกำจัดแมลงในข้าวอินทรีย์เพื่อการส่งออกและขายในประเทศต่อไป


             ทั้งนี้ สนช. กำลังริเริ่มและจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมข้าวไทย (RICE: Rice Innovation Center of Excellence)” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทยแบบครบวงจรเป็นครั้งแรกในประเทศ โดยวางเป้าหมายการพัฒนาข้าวไทยให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศพัฒนาพันธุ์ข้าว พร้อมยกระดับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าวไทย ด้วยงบประมาณ 100 – 200 ล้านบาท ซึ่งหากประเทศไทยมีสินค้านวัตกรรมข้าวไทยที่หลากหลาย ก็จะช่วยสร้างธุรกิจและตลาดใหม่ที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสความผันผวนของราคาข้าวในระยะยาวได้อีกด้วย
 

 

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร 02 333 3728

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready