Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

       วันนี้ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการะทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับ นายลุยส์ มานูเอล บาไรรา เดอ โซซา (HE.Mr. Luis Manuel  Barreira de Sousa) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกส เข้าเยี่ยมคาราวะท่าน รมว.วท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  พร้อมหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
      นายลุยส์ มานูเอล บาไรรา เดอ โซซา และ ท่าน รมว.วท. เห็นชอบให้กระชับความสัมพันธ์จากการจัดทำความร่วมมือระหว่างไทย-โปรตุเกส ตามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐโปรตุเกส ที่ลงนามไว้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมความร่วมมือครอบคลุมการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ การจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วม การดำเนินโครงการวิจัยโดยเน้นสาขาบริการอุตสาหกรรมและสาขาการเกษตร การร่วมจัดทำโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
 
      ท่าน รมว.วท. ได้แจ้งว่า วท. มีหน่วยงานวิจัย และห้องปฏิบัติการระดับชาติอยู่ในหน่วยงานในสังกัดหลายแห่ง อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)    และในการเตรียมการเจรจาความร่วมมือฯ ท่าน รมว.วท. ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับโปรตุเกส จัดประชุมเตรียมการระหว่างหน่วยงาน 5 ส 1 ว 
 
      สำหรับกิจกรรมแรกที่ทั้งสองฝ่ายสามารถดำเนินการร่วมกันได้ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งผลสำเร็จของที่รัฐบาลโปรตุเกสสามารถจูงใจให้ภาคเอกชน อุตสาหกรรมลงทุนงานวิจัยและพัฒนาของประเทศได้สูงขึ้น เพื่อทดแทนทุนวิจัยที่ภาครัฐมีน้อยลง โดย The Foundation of Science and Technology (FCT) ของโปรตุเกส และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นหน่วยงานร่วมหารือต่อไป   
 
 
 

เขียนข่าวโดย  :  นางสาวชลธิขา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพโดย   :  นายรัฐพล หงสไกร

เผยแพร่ข่าว    :  นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready