Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

พิธีต้อนรับ นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนใหม่

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

        วันนี้ (3 กรกฎาคม 2556) เวลา 09.00 น. ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำทีม ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด วท. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คนใหม่

ณ บริเวณอาคารพระจอมเกล้า สป.วท. โดยนายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และได้กล่าวถึงภารกิจ และนโยบายที่ต้องรับผิดชอบแก่ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด วท. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสื่อมวลชนที่มาให้การต้อนรับ
     นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นกระทรวงหลักของการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยนำงานวิจัยต่างๆ เข้าไปสนับสนุนการพัฒนาความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมให้กับทุกภาคส่วน และจะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำงานอย่างเต็มที่ตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ โดยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดี
     นอกจากนี้ นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าจะทำให้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของกาพัฒนาประเทศในด้านการเกษตร การผลิต และอุตสาหกรรม อาทิเช่น ผลงานวิจัยเรื่องข้าวที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร โดยให้นำวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยเพิ่มมูลค่าในหลายๆด้าน จากการดึงภาคการผลิต ภาคเอกชนต่างๆ เข้ามาทำงานเพื่อบูรณาการร่วมกัน โดยนำโจทย์ต่างๆ มาแก้ปัญหาให้กับประชาชน และภาคการผลิตทั่วไป สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยตั้งใจให้วิทยาศาสตร์อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน และให้ประชาชนรู้จักบทบาทกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากขึ้น ทั้งนี้ ตั้งใจว่าจะทำงานให้ดีขึ้น และเต็มที่ที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะสร้างประเทศไทยให้แข่งขันกับนานาประเทศได้

 

 

 

 


เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายพิริยะ เผ่าพงษา และ นายรัฐพล หงสไกร
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรรณ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready