Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

วรวัจน์ รมว.วิทย์ฯ เปิดศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดนำเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น หนุนแก้ปัญหาน้ำ นำร่องจังหวัดแพร่

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น. นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ พร้อมมอบอุปกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำอัตโนมัติ (Media Box) ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในจังหวัดแพร่

เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นได้ใช้เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสำหรับติดตามสถานการณ์น้ำประกอบการปฏิบัติงานวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และใช้สนับสนุนการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่ โดยมี นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และนายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการ สสนก. ร่วมในพิธี ณ ห้องอาชาพัฒนา ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 

 

       นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหว่าง จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และร่วมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่

 

       นายวรวัจน์ฯ กล่าวว่า จังหวัดแพร่เป็นพื้นที่ที่ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งซ้ำซาก การบริหารจัดการน้ำเป็นระบบจึงเป็นเรื่องสำคัญ ด้วยข้อมูลที่มีและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันแก้ปัญหา จึงมีแนวคิดที่จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดขึ้นมา เพื่อให้หน่วยงานในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูล ติดตามสถานการณ์ และวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทั่วประเทศมีข้อมูลพื้นฐาน เช่น เรื่องแผนที่จังหวัดอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์สูงสุดสำหรับบริหารจัดการน้ำด้วยตัวเอง ซึ่งศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดที่ จ.แพร่นี้จะเป็นต้นแบบสำหรับให้พื้นที่จัดการน้ำด้วยตนเอง แทนที่จะให้ส่วนกลางเป็นผู้จัดการให้เหมือนที่ผ่านมา


 

 

       ด้าน นายรอยลฯ กล่าวว่า ในด้านความพร้อมของข้อมูลที่จำเป็นสำหรับศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด สสนก.ได้รวบรวมและจัดทำข้อมูลระดับจังหวัดแล้วจำนวน 51 จังหวัด และจะทำให้ครบทั้ง 76 จังหวัดภายในปี 2557 และยังมีข้อมูลแหล่งน้ำระดับตำบลที่รวบรวมจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 500 ตำบลนำร่อง ที่ช่วยเติมเต็มข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็กให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สำหรับติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากท้องถิ่น เข้าสู่คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติงานทุกสถานการณ์ ที่สำคัญ สสนก. ยังสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด นำร่องที่ จ.แพร่ และสุโขทัย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำมาตลอด

 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ นายรัฐพล หงสไกร และนายพิริยะ เผ่าพงษา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready