Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

“วรวัจน์”เปิดเวที “Nano Together” ระดมสุดยอดวงการแฟชั่น-สิ่งทอ สู่เทรนด์โลก

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

      (เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556) นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Nano Together…กลยุทธ์การยกระดับและเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโน”

 

ณ ห้องเพรสสิเด้นท์ 1,2 โรงแรมอินเตอร์คอนทิเนลทัล  เพื่อระดมความคิดเห็นในการยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยทั้งระบบ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านสิ่งทอรายใหญ่ ดีไซน์เนอร์ระดับแถวหน้าของประเทศ ผู้ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ดัง สถาบันการศึกษาด้านการออกแบบชั้นนำ รวมทั้ง ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในวงการแฟชั่นและเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

 

      นายวรวัจน์ เปิดเผยในรายอะเอียดว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มมูลค่าสิ่งทอโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ทำรายได้จากการส่งออกให้แก่ประเทศ และมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่อุตสากรรมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งตั้งต้นตั้งแต่การผลิต   เส้นใย ไปจนถึงการปั่นด้าย ทอผ้า ฟอกย้อม และพิมพ์ลาย จนสุดท้ายเป็นสิ่งทอสำเร็จรูป โดยทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดการจ้างงานสูงถึงกว่า 1 ล้านคน และสามารถทำรายได้เข้าสู่ประเทศคิดเป็นมูลค่ากว่าปีละ 2 แสนล้านบาท
 

       ทั้งนี้ รัฐบาลชุดปัจจุบัน ภายใต้การนำของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบาลในการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสิ่งทอไทยด้วยนาโนเทคโนโลยี เพื่อรองรับการแข่งขันในยุคการค้าแห่งเสรี ซึ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอของกำลังเผชิญกับการแข่งขันที่สูงมาก โดยเฉพาะเมื่อไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  กระทรวงวิทย์ฯ จึงเร่งดำเนินการพัฒนาแนวทางเพิ่มมูลค่าสิ่งทอไทยด้วยนาโนเทคโนโลยี ทั้งในระดับหัตถกรรมสิ่งทอพื้นบ้านไปจนถึงอุตสาหกรรมแฟชั้นและสิ่งทอระดับต่างประเทศ และได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Nano Together…กลยุทธ์การยกระดับและเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโน” เพื่อระดมความคิดเห็นและนำเสนอความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนาโนให้แก่ผู้ที่มีบทบาทในวงการแฟชั้นและสิ่งทอของไทย ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ

     

      “ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าและยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ด้วยการนำเสนอและส่งมอบความรู้ด้านนวัตกรรมนาโนให้แก่กลุ่มเป้าหมายระดับไฮเอนด์ (Hi-End) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในวงการแฟชั้นและสิ่งทอของเมืองไทย โดยกระทรวงวิทย์ฯ หวังว่า เทคโนโลยีนาโนจะมีส่วนช่วยพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้านเสื้อผ้าสิ่งทอและแฟชั่นดีไซฯของไทยให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะรำไปสู่การผลิตสิ่งทอเทคนิคพิเศษและนวัตกรรมสิ่งทออื่นๆ ต่อไป เวิร์กช็อปครั้งนี้ยังเป็นเวทีในการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดให้อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลก และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างภาคภูมิ โดยกระทรวงฯจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดในที่ประชุมไปพิจารณากลั่นกรอง เพื่อกำหนดกลยุทธ์เชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป “นายวรวัจน์กล่าว”


 

       นอกจากนี้ ภายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวยังจัดให้มีนิทรรศการผลิตภัณฑ์สิ่งทอคุณสมบัตินาโนซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผุ้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะ ผู้บริหาร ดีไซเนอร์ และตัวแทนจาก     แบรนด์เสื้อผ้าและสิ่งทอชั้นนำ รวมทั้งสถาบันด้านการออกแบบของไทย อาทิ Passaya, Assava, Fly Now, Theatre, Hook’s, Sunshine, 27Friday, Tutti, Alisa B, Tube, Act Cloth, Surface, Quicksilver, P.N.R. Garment, RCY Cloth, ธนกิจ Thaisiik, ฉัตรทองไหมไทย, ราตรีไหมไทย, กลุ่มทอผ้าไหมปักธงชัย, Cruso Design School, Designer LME และสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพฯ เป็นต้น
 

 

         อนึ่ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศได้เร่งนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับหัตถกรรมของชุมชนท้องถิ่น ไปจนถึงอุตสาหกรรมแฟชั้นและสิ่งทอระดับไฮเอนด์ ด้วยการเพิ่มคุณสมบัตินาโนเทคโนโลยีเข้าไปในเส้นใยผ้าเพื่อสร้างจุดเด่นที่แตกต่าง อาทิ ลดการยับและเพิ่มการคืนตัวของผ้าระหว่างการใช้สอย มีความนุ่มลื่น มีกลิ่นหอม สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียลดกลิ่นอับชื้น ป้องกันยูวี เพิ่มคุณสมบัติสะท้อนน้ำและหน่วงไฟ ฯลฯ ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์มากขึ้น ทั้งเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง เช่น โซฟา และผ้าม่าน โดยในเบื้องต้นได้เปิดศูนย์บริการรับเคลือบผ้าคุณสมบัตินาโนในส่วนกลางที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และในส่วนของภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นจังหวัดแรกในส่วนภูมิภาคที่มีการนำร่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน โดยมีแผนที่จะเร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมดังกล่าวในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

เขียนข่าวโดย: นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล  หงสไกร,นายพิริยะ เผ่าพงษา

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready