Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์ในสายน้ำ”

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     วันนี้ (22 พฤษภาคม 2556) เวลา 11.30 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรี สแควร์ กรุงเทพมหานคร นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานในการเปิดงานนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์ในสายน้ำ” : Water at the Heart of Science ร่วมด้วย ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นายตีแยรี วีโต เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานนิทรรศการในครั้งนี้ โดยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาบริหารจัดการน้ำ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเห็นความสำคัญของน้ำ สร้างความตระหนักในการร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้ำ ใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวัฒนธรรม จากประเทศฝรั่งเศสสู่ประเทศไทย

 


    นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จากพฤติกรรมการใช้น้ำของประชากรโลกในปัจจุบัน พบว่ามีการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองและไม่รู้คุณค่า ส่งผลให้แหล่งน้ำที่มีอยู่ในธรรมชาติปนเปื้อนจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ หากยังปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคตประชากรโลกจะประสบปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ ดังเช่นในประเทศไทยที่ขณะนี้ก็ประสบกับปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ จนรัฐบาลต้องประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงให้ความสำคัญในการเร่งให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่จะสามารถเข้ามาช่วยจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน

 


      นายตีแยรี วีโต เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กล่าวว่า ในโอกาสที่ปี 2013 เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านน้ำนานาชาติตามประกาศของ United Nation และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศสประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยหน่วยงาน The Institut de recherché pour le developpement (IRD) องค์กร Centre Science และ The Institut francais โดยการสนับสนุนจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จึงได้นำนิทรรศการชุด “Water at the Heart of Science” มาจัดแสดงในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนไทยได้ทราบถึงข้อมูลและตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรุ้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวัฒนธรรมจากประเทศฝรั่งเศสสู่ประเทศไทย
    ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า นิทรรศการชุดนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักแก่เยาวชนและประชาชนให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องน้ำ แหล่งน้ำในธรรมชาติ การจัดการและการเข้าถึงแหล่งน้ำ การทำระบบชลประทาน การทำการเกษตรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วภูมิภาคของโลก เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ รวมทั้งใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ส่งเสริมความร่วมมืออนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ จากการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้จัดการน้ำอย่างยั่งยืน

 


      ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 – 20 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30 – 19.30 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน นอกจากนี้ในเดือนสิงหาคมจะนำไปจัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่ยังไม่ได้มาชมในครั้งนี้ได้มีโอกาสมาชมนิทรรศการในงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-160-5356
 

เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวิดีโอโดย : นายพิริยะ เผ่าพงษา และ นายรัฐพล หงสไกร
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready