Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

คูเมืองเชียงใหม่น้ำใส เทคโนโลยี nCA แก้ปัญหาน้ำเน่า ขยายผลสู่แหล่งน้ำอื่น

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

กระทรวงวิทย์ สวทช. นำเทคโนโลยี nCA แก้ปัญหาน้ำเน่า จับมือ เทศบาลนครเชียงใหม่-สถาบันศึกษาภาคเหนือ  ลุยปรับสภาพน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่กว่า 8 กม. ยืนยันใสสะอาดปลอดภัย เตรียมถ่ายทอดความรู้ให้เทศบาลนครเชียงใหม่ ขยายผลแก้ปัญหาแหล่งน้ำอื่น

 


     นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบให้ สวทช. โดย เอ็มเทค เร่งหามาตรการปรับสภาพน้ำคูเมืองต่างๆ ให้ใสสะอาด เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพน้ำ โดยเริ่มจากการปรับสภาพน้ำคูเมืองที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่แรก เนื่องจากเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวและใช้น้ำจากคูเมืองเล่นสงกรานต์กันเป็นจำนวนมาก โดย เอ็ม เทค/สวทช. ได้นำผลงานนวัตกรรมสารจับตะกอน nCLEAR สกัดจากธรรมชาติ และเครื่องเพิ่มออกซิเจนแบบประหยัดเข้าไปช่วยฟื้นฟูน้ำให้ใสสะอาดมาแล้วระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา

 

 

     ด้าน ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การปรับสภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ ใช้ระบบ nCA โดยใช้สาร nCLEAR หรือ “สารน้ำใส”ความเข้มข้น 10 % ปริมาตร 1,000 ลิตร ร่วมกับการเติมอากาศด้วย nAIR เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ได้ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่ง “สารน้ำใส” ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติและผงถ่าน สามารถจับตะกอนในน้ำได้อย่างรวดเร็ว และย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ จึงปลอดภัยในการนำไปใช้งานไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และน้ำที่ได้หลังจากการใช้ “สารน้ำใส” เมื่อตกตะกอนและกรองตะกอนออก จะเป็นน้ำใส ไม่มีกลิ่นเหม็น และหากต้องการนำไปใช้อุปโภคหรือบริโภค แนะนำให้ผ่านการต้ม หรือผสมสารคลอรีนเจือจางก่อน  “การรักษาสภาพแหล่งน้ำ ให้ใส สะอาด เป็นสิ่งสำคัญ ทาง เอ็มเทค มีแนวทางที่จะถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี nCA แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างเป็น รูปธรรม และมีแผนที่จะขยายผลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในแหล่งน้ำแม่ข่า ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของ จ.เชียงใหม่ ต่อไป

สอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

โทร 02 644 8150 ต่อ 709 โทรสาร 02 644 8192

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์/นายพิริยะ เผ่าพงษา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready