Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รมว.วท. ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าโครงการ “คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ”

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อประเด็นเรื่อง “คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 น. ณ.ห้องประชุมรัฐมนตรี ชั้น 2 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ประเด็นที่ 1.
          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานการจำลองสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไฟศาส รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารการจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) และ ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการการบริหารการจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) โดยจะมีการจำลองสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งติดตามการบริหารการจัดการน้ำโดยประเมินจากการติดตั้งโทรมาตร และ CCTV ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คลองรังสิตประยูรศักดิ์ จ.ปทุมธานี


          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) และสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กบอ.) ได้จัดตั้งโครงการ คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติขึ้น โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของข้อมูล และระบบสารสนเทศที่พร้อมรองรับการตัดสินใจในการรับมือกับภัยพิบัติ และการเปลี่ยนปลงสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที แนวทางการดำเนินงานในครั้งนี้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) เป็นผู้รับผิดชอบในด้านการรับข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ถ่ายทอดไปยังสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กบอ.) เป็นผู้ดูแลบริหารการจัดการทั้งหมด
          ในการนี้ การถ่ายทอดข้อมูลสู่ประชาชน จะมีการจำลองเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมแต่ละจุด  โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งจะทำให้ทราบถึงระดับความสูงและการไหลของน้ำได้ดี  ในพื้นที่ที่ทำแล้วเสร็จคือ บริเวณภาคกลางตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา  แต่ในระยะยาวจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเผยแพร่ไปยังช่อง 94 ทางสถานีเคเบิ้ล TV Most Channel ซึ่งจะเปิดตัวในเดือน มีนาคม 2556 โดยนำเสนอข้อมูลน้ำ ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ และข้อมูลการเกษตร  ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)  และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)  และสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมชลประทาน  ซึ่งดูแลความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) และสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กบอ.)


          ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลสำหรับการดำเนินการ สามารถระบุพื้นที่ตำบลซึ่ง ปัจจุบันมี 510 จุด  ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมจะมีการใช้สีต่างๆแบ่งความชุมชื่นหรือแห้งแล้ง และจะถูกส่งไปที่หน่วยงานป้องกันภัย การดำเนินการทั้งหมดนี้รัฐบาลหวังให้ประเทศไทย เป็นแม่แบบให้กับประเทศอาเซียนในอนาคตต่อไป
          สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)  จะใช้ดาวเทียมตรวจพื้นที่ที่เกิดภัยแล้ง  โดยจะส่งข้อมูลที่ได้ไปยังองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) และส่งต่อไปสู่จังหวัด สำหรับเรื่องอื่นๆ ได้มีการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม เช่น หมอกควัน  โพลิเมอร์หุ้มน้ำที่ทำจากมันสำปะหลัง  แต่ยังไม่มีการจดสิทธิบัตร

 

 

เขียนข่าวโดย   : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

เผยเแพร่ข่าว    : นางสาวนีรนุช ตามศัักดิ์

ถ่ายภาพข่าว    : นายพิริยะ เผ่าพงษา

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready