Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

วรวัจน์ผุดไอเดีย “สมาร์ทไทยแลนด์” บูรณาการระบบจราจรอัจฉริยะ ITS

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

        (21 กุมภาพันธ์ 2556 : ลานพาร์คพารากอน) นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ “Smart Thailand via ITS Empowering by MOST กระทรวงวิทย์ฯ บูรณาการระบบจราจรอัจฉริยะ เอื้อความสุขคนไทย...ก้าวไกลไปอาเซียน” ปูทางแก้ไขปัญหาจราจรที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก และได้รับพิสูจน์จากนานาประเทศว่าสามารถแก้ไขปัญหาจราจรได้ในระดับประสิทธิภาพสูง ซึ่งระบบจราจรขนส่งอัจฉริยะ Intelligent Transport Systems หรือ ITS เป็นระบบที่ผสมผสานเทคโนโลยีหลายด้าน ทั้งอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารโทรคมนาคม และนวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยให้การจัดการจาจรมีประสิทธิภาพ ผ่านการประสานข้อมูลระหว่างกันของหน่วยงานตรวจวัด และทำนายระดับความหนาแน่นการจราจร ซึ่งจะทำให้การสัญจรคล่องตัว สามารถการติดขัดของจราจร ทั้งยังช่วยควบคุมเรื่องวินัยจราจรที่เป็นปัญหาสำคัญของไทยในปัจจุบัน

 
 
       
        นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาแล้วจะใช้เทคโนโลยีไอทีมาควบคุมระบบจราจร ส่วนประเทศไทยเองเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 25 ล้านคน ทำให้ปัญหาจราจรในประเทศไทยทวีความรุนแรงขึ้นเกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ  นอกเหนือจากปัญหาพลังงาน น้ำมันแล้ว ทรัพยากรอื่นๆ ของชาติยังหมดลงกับการเสียเปล่าในการขนส่งและการจราจร นอกเหนือไปจากปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นอีกปัญหาที่สำคัญ มลพิษทั้งในอากาศ น้ำ เสียงรบกวน และมลพิษอื่นๆ ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการดำรงชีวิต  การแก้ไขปัญหาจราจรเป็นสิ่งที่รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพยายามหาวิธีขจัดปัญหาหรือทุเลาปัญหานี้
 
           
            ที่ผ่านมาเรายังขาดการบูรณาการร่วมกันในหลายๆ เรื่อง อย่างเรื่อง ITS ระบบนี้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการขนส่งได้ เช่น การจราจรติดขัด ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และลดอุบัติเหตุ เป็นต้น แต่ ITS ต้องใช้ความรู้ในหลากหลายสาขาและต้องการการบูรณาการร่วมกันของหลายภาคส่วน ทั้งในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ITS Thailand กองบังคับการตำรวจจราจร กระทรวงคมนาคม และกระทรวงไอซีที มาร่วมมือกัน จริงๆ แล้วเรามีทุกอย่างครบ ต่างหน่วยงานต่างมีระบบจราจรอัจฉริยะเป็นของตัวเอง เช่น กทม.มีระบบไฟจราจรอัจฉริยะ มีกล้องซีซีทีวี ตำรวจมีระบบตรวจจับผู้ที่ทำผิดกฏจราจร มีกล้องควบคุมจราจร หลายแบบหลายชนิด เช่น กล้องตรวจจับผู้ที่ทำผิดกฏจราจรในพื้นที่ต่างๆ โดยกล้องดังกล่าวจะส่งข้อมูลไปยังสำนักงานขนส่ง เพื่อแจ้งให้ทราบว่า รถทะเบียนอะไรทำผิดแบบไหน เจ้าของรถจะต้องได้รับโทษโดยไม่ทำให้การจราจรติดขัด หรือ วท.มีการสร้างแอฟพลิเคชั่นขึ้นมาหลายแบบที่เชื่อมโยงกับการขนส่ง โรงพยาบาล หรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ แอพลิเคชั่นเหล่านี้ปัจจุบันสามารถใช้ได้แล้วจริงๆ เช่น นั่งรถแท็กซี่ แล้วคนขับขับเร็วเกินที่กำหนดไว้ตามพื้นที่ต่างๆ สามารถแจ้งตำรวจจราจรพื้นที่ใกล้เคียงผ่านแอพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือได้ แต่ทุกอย่างยังอยู่เป็นหย่อมๆ ไม่เอามารวมกันเพื่อใช้ร่วมกันให้เป็นระบบ
 
         
        สิ่งที่เรากำลังจะดำเนินการ โดยผมให้ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ไปเร่งเขียนแผน เพื่อที่จะนำเอาเครื่องมือทุกอย่างที่แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอยู่มาบูรณาการร่วมกัน แล้วแปรข้อมูลทั้งหมดออกมา สำหรับการวางแผนการจราจรที่เป็นภาพรวม ไม่ใช่แก้เป็นหย่อมๆ และตอนนี้ได้คุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว ว่ามีใครทำระบบอะไรเอาไว้บ้าง ต้องเอามาบูรณาการทั้งหมด ทำให้เป็นศูนย์รวมอยู่ที่เดียวกัน เมื่อนั้นทุกคนจะมีความสุขกับการเดินทางมากขึ้น ผมมั่นใจว่าทำได้แน่นอน นายวรวัจน์ฯ กล่าว
 
         
            การพัฒนาเทคโนโลยี นับเป็นความก้าวหน้าของมนุษย์ในการนำเอาความรู้ในหลายๆ ด้าน มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทาง ก็เป็นกุญแจสำคัญดอกหนึ่งของการใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะศาสตร์ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์มาใช้ เพื่อช่วยให้ประชาชนและสังคม สามารถเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
       ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ หรือ ITS - Intelligent Transport Systems เป็นระบบที่หลอมรวมเอาเทคโนโลยีด้านข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ และ โทรคมนาคม มาผสมผสานให้เกิดการประยุกต์ใช้งาน เช่น เทคโนโลยีประมวลผลภาพ (Image Processing) เทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยความถี่คลื่นวิทยุ(RFID) เทคโนโลยี การสื่อสารไร้สาย(Wireless Communication) เทคโนโลยีรู้จำเสียง (Voice Recognition) เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) เทคโนโลยีคลังข้อมูล (Data Mining) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Data Warehouse) เทคโนโลยีตรวจจับหรือรับรู้(Sensor) เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง การควบคุม การติดตาม รวมไปถึงความปลอดภัยในการเดินทาง ด้วยเทคโนโลยีอันชาญฉลาดเหล่านี้ จะสามารถบริหารจัดการการจราจรให้เป็นระบบ และตอบสนองต่อความจำเป็นของการขนส่งและเดินทางในประเทศได้ในระดับหนึ่ง เช่น ช่วยลดอุบัติเหตุ แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และปัญหาสิ่งแวดล้อม
 
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-564-6891
โทรสาร : 02-564-6769
Website : http://its.nectec.or.th
 
เขียนข่าว  :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ภาพข่าว  :  นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0 2333 3732
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready