Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบนโยบายการบริหารงานความร่วมมือระหว่าง วท. กับ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารงานความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โดยมีนายนิรุตติ  คุณวัฒน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายศักดิ์ สมบุญโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผศ.สิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมสิริราชภุฎ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556

     นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เรามีปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะปัญหาด้านการพัฒนา วันนี้ที่เราพัฒนากันเรามองด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา ไปถึงโครงสร้างอื่นๆ แต่สิ่งหนึ่งที่เรามองว่ายังขาดอยู่สำหรับประเทศที่จะต้องพัฒนาก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่เราจะต้องมี ในระยะเวลาที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของสถาบันการศึกษาและจังหวัดกับในส่วนงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นความสัมพันธ์ด้านกิจกรรมคือ มามาไปไป มาถ่ายทอดเทคโนโลยีมาแล้วก็กลับแต่ความยั่งยืนไม่เกิด การพัฒนาก็ไม่ต่อเนื่อง ที่จริงแล้วสถาบันการศึกษามีความสำคัญที่สุดที่จะวางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เอง เราได้ตัดสินใจที่จะตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ส่วนหนึ่งเราก็มีเรื่องที่จะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการที่จะผลิตกำลังเป็นเครือข่าย และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์จะเป็นสถาบันหนึ่งที่จะร่วมมือกันเสมือนเป็นสถาบันเดียวกัน บนความร่วมมือที่เราจะมีต่อกันนับจากนี้ไป กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะเป็นฐานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ด้วยก็คือ ท่านสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ใช้ประโยชน์ ห้องทดลองในส่วนที่จำเป็นได้ ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดนี้เป็นแหล่งปลูกผลไม้หลายชนิด แมลงวันทองเป็นปัญหาหนึ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวสวน ที่ผ่านมาทางกระทรวงได้นำแมลงวันทองที่เป็นหมันมาปล่อยแล้วก็กลับ พอแมลงวันทองไปผสมพันธุ์กันไข่ออกมาก็ฟ่อ ผลไม้ก็ไม่ถูกทำลาย แต่ถ้าวันหนึ่งทางกระทรวงบอกว่าปีนี้ไม่มาปล่อยไม่มีงบประมาณ ผลไม้ก็ถูกเจาะทำลายเสียหายชาวสวนเดือดร้อน แต่ถ้าเราสอนให้ทำแมลงวันทองเป็นโดยการนำเครื่องฉายรังสีขนาดเล็กเหมือนกับเครื่องฉายรังสีในโงพยาบาลมีคุณสมบัติทำให้แมลงวันทองเป็นหมันมาใช้ แล้วให้สถาบันการศึกษาสอนให้กับชุมชนสิ่งนี้จะเป็นวิธีที่ยั่งยืน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งที่ผ่านมาเราไม่มี นอกจากนี้เราจะนำเทคโนโลยีนาโนที่ใช้ในเครื่องนุ่งห่มมาให้สถาบันเพื่อสอนให้แก่ชุมชนเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า และเรื่องของอาหารในอนาตคที่เราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สิ่งเหล่านี้จะทะลักเข้ามามาก ฉะนั้นเราต้องตั้งศูนย์ตรวจสอบสินค้าโดยการร่วมมือกันของหลายๆ หน่วยงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพยายามทำแผนที่เรียกว่า Country Strategy คือแผนในการพัฒนาประเทศและการนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เราก็รับมาในการที่จะบูรณาการงานทุกส่วนเข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายว่าจะดำเนินการประมาณ 1% ของ GDP ไม่ได้หมายความว่างบใหม่แต่เป็นการรวมงบที่กระจัดกระจายอยู่มาผูกเพื่อทำงานร่วมกันไม่ใช้ต่างคนต่างจัดต่างคนต่างทำ ขณะนี้เราได้แผนงานที่มีประสิทธิภาพมา 46 แผนงาน ทั้งพืชผัก ผลไม้ ข้าว มัน ยา อิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ เครื่องมือทางการแพทย์ อันนี้จะมีหมดเลย และหลังจากนั้นเราจะลงมาปรับใช้กับพื้นที่ และคิดว่าหลังจากนี้ วันนี้จะถือเป็นวันเริ่มต้นที่เราจะทำงานร่วมกันโดยวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์วางในพื้นที่อย่างเป็นระบบ จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

 

 

     นายนิรุตติ  คุณวัฒน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลกรอบใหญ่เราเคยได้ยินคำว่า Connectivity คือ การเชื่อมโยงประเทศเรากับประเทศอื่นๆ ในโลกนี้ ส่วนใหญ่เราจะพูดถึงถนน ทางรถไฟ การสัญจรไปมา แต่วันนี้เราจะมองในมุมของวิทยาศาสตร์ว่าคืออะไร นั้นก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยี เดิมเราเอาเข้ามาใช้กับบ้านเราผ่านกลไกต่างๆ นำมาสู่ระบบชุมชน ตอนนี้อีกด้านหนึ่งที่เราควรทำก็คือ เอาของดีของเราไปสู่ภายนอกด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมาก การเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย สู่โรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชน อันนี้คือจากบนลงล่าง แต่ถ้าเรามองจากล่างขึ้นบนบ้าง การถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นสามารถทำได้เช่นกัน หน่วยงานไม่ว่าระดับไหนก็เป็น network ได้ การแลกเปลี่ยนลักษณะนี้จะครอบคลุมทุกด้าน การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในเรื่องเดียวกันการบริหารจัดการด้านงบประมาณจะง่ายขึ้น

     นายศักดิ์ สมบุญโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อปี พ.ศ. 2552 ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยวัตถุประสงค์ 1) มอบหมายสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยี ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจังหวัด 2) ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 3) ประสาน กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     การดำเนินงานดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งแนวนโยบาย แนวทางการบริหาร การจัดทำแผนงบประมาณ ไปจนถึงแนวปฏิบัติเชิงบูรณาการ เพื่อเป้าหมายร่วมกันทั้ง 2 กระทรวง ในอันที่จะสนับสนุนให้แต่ละจังหวัดหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริหารงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมีรูปแบบของการดำเนินการประกอบด้วยกิจกรรมหลักได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมฝึกอาชีพ การจัดนิทรรศการ การประชุมหารือ และการประชาสัมพันธ์โดยการดำเนินงานในแต่ละครั้งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่

     จังหวัดได้ดำเนินการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชุมชน ท้องถิ่นในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชื่อมโยงการดำเนินงานผ่านหน่วยงานที่มีพันธกิจในการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างจังหวัด เช่น พลังงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เขื่อนสิริกิต์ กรมฝีมือแรงงาน ในด้านการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรส่งเสริมให้ประชาชนยึดการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด อดออม การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในครอบครัว เช่น การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชน การแปรรูปผลผลิตเพื่อเสริมรายได้ การเก็บออมเงินกับกลุ่มออมทรัพย์ฯ เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตและเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น การสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพที่เหมาะสม การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีน้ำใจไมตรี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออารีต่อกันและกัน เพื่อสร้างสังคมชุมชน/หมู่บ้านให้เป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทรต่อกันการประสานความรู้จากภายในและภายนอกชุมชนเข้าไปสู่การใช้ประโยชน์ชุมชนและสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยการบูรณาการที่มีการพัฒนาไปพร้อมๆกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการเรียนรู้ และค่านิยมอันดีงาม อาทิเช่น การสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ทำให้คุณภาพชีวิตชุมชนดีขึ้น

 

 

     ด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ผศ.สิทธิชัย หาญสมบัติ เปิดเผยว่า ราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับท้องถิ่น รับผิดชอบจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และจังหวัดน่าน โดยมีวิทยาเขตอยู่ที่ทั้งจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ได้ให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษากับทั้งสามจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและการบริหารวิชาการท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการปรับแปลงเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยขอเสนอข้อมูลเพื่อจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสามประเด็น
ประเด็นที่ 1

     มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ลำรางทุ่งกะโล่ เตรียมการให้เป็นพื้นที่จัดการศึกษาหลักและเป็นมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด ปัจจุบันได้สร้างอาคารเรียน 2 หลัง อาคารศึกษาวิจัยพลังงานทดแทน 1 หลัง และได้ย้ายนักศึกษาบางส่วนไปเรียนแล้ว และในปีงบประมาณที่แล้วอาคารได้สร้างเสร็จพร้อมที่จะย้ายนักศึกษาไปเรียน แต่อาคารเรียนยังไม่มีความพร้อมที่จะใช้การจัดการเรียนการสอน เพราะยังขาดด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งระบบเครือข่าย และครุภัณฑ์ประจำอาคาร

     ดังนั้นเพื่อให้สามารถย้ายนักศึกษาไปเรียนที่ทุ่งกะโล่ได้ทันภายในเดือนมิถุนายน 2556 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อำนวยความสะดวกนักศึกษาที่ได้ย้ายไปเรียนแล้วรวมทั้งเพื่อให้สามารถใช้อาคารที่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างให้คุ้มค่า จึงได้เสนอของบประมาณเร่งด่วนของรัฐบาลที่จัดให้กับจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล จำนวน 13,665,000 บาท ตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้

     รายการทั้งหมดที่นำเสนอ มีความพร้อมที่จัดซื้อ จัดจ้างให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน นับแต่ที่ได้รับอนุมัติ

ประเด็นที่ 2

     ขอรายงานผลการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องนี้ผมต้องขอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบของกระทรวงที่ได้ให้ความเอาใจใส่ในโครงการร่วมมือกับอุดมศึกษาอันเกิดประโยชน์โดยตรงต่อท้องถิ่น โดยสรุปที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในการนี้ขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนี เพชรช้าง เป็นผู้บรรยาย และขออนุญาตให้ผู้นำท้องถิ่น คือ นายพงษ์เทพ ไชยอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว และนายฟื้น โชวันดี ปราชญ์ชาวบ้านและประธานเครือข่ายเกษตรทางเลือกจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เข้าร่วมโครงการได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นในการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว

ประเด็นที่ 3

     เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเสนอเพื่อขับเคลื่อนแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2564) ในหลักการของ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศไทย” โดยอัญเชิญ “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาให้เกิด “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” อันจะส่งเสริมให้ประเทศไทยให้มีระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ ตลอดจนมีการกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมสู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น โดยได้ควบคู่ไปกับอนาคตของประเทศที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ที่ต้องการเห็นประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ ประกอบกับศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยและประสบการณ์ในท้องถิ่น จึงเสนอโครงการ สถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยพื้นที่ในการดำเนินงานครอบคลุมในพื้นที่บริการการศึกษาหลักของมหาวิทยาลัยฯ คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน ที่มีประชาการรวม 3 จังหวัดกว่า 1,335,714 คน ให้สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) โดยมีหลักการที่ใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายอุดมศึกษาและหน่วยงานของรัฐ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการฝึกอบรม (Training) การพัฒนาทักษะ (Skill) กระบวนการเรียนรู้ (Learning) แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัดเพื่อการเพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดต้นทุนการผลิตของประชาชน และสามารถแข่งขันได้ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และกลุ่มประเทศอาเซียน ในลักษณะของแนวทางการดำเนินงานบรูณาการงานภายใต้ประเด็นการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)

 

 

     หลังจากนั้น เวลา 14.30 น. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายนิรุตติ  คุณวัฒน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานโครงการขยายพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่

 

เขียนข่าว  :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ภาพข่าว  :  นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0 2333 3732


 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready