Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

   ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รองนายกรัฐมนตรี ได้ส่งมอบงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับ นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนใหม่  พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คนใหม่ โดยมี ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมในพิธี  ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555


     นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวภายหลังพิธีส่งมอบงานฯ ตอนหนึ่งว่า วันนี้ประเทศไทยหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ หนีไม่พ้นที่ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน วันนี้ถ้าเรามองไปภาคเกษตรใช้เทคโนโลยีน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความชำนาญความเชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาของเกษตรกรมากกว่า  หลักสูตรการศึกษาทางด้านนี้ก็น้อยมาก อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมทำหน้าที่เพียงเป็นผู้กำกับ แต่การส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมน้อยมาก  เส้นทางการพัฒนาประเทศจึงหนีไม่พ้นที่จะอยู่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผมได้เรียนผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หลายครั้งว่า จริงๆ กระทรวงนี้ต้องทำแผนงานให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ แต่ส่วนใหญ่แล้วสภาพที่เป็นจริงเราต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างไป เรายังไม่ทำงานอย่างบูรณาการภายในกระทรวง เราต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่างบประมาณที่ใช้ไปแล้วจะเห็นอะไร
     วันนี้ต้องเรียนว่าได้หารือกับท่านปลัดฯ ว่า เมื่อเช้ามีมติ ครม. ออกมาว่าให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องเพิ่มงานวิจัยและงานด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถึง 1% ของ GDP หรือประมาณ 1.2 แสนล้านบาท และต้องทำกรอบงบประมาณส่งภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน นั่นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ ท่านปลอดประสพ บอกผมมาเลยว่าวันนี้ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมีเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์น้อยไป ท่านก็กำชับมาว่าเมื่อผมมาอยู่ที่กระทรวงนี้ จะต้องดูว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทางด้านต่างๆ ทำอย่างไรที่เราจะใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
    ก่อนที่เราจะเข้าสู่อาเซียนในปี 2558 ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราต้องทำให้ได้  เราต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับคนไทยทั้งประเทศ แต่ไม่ใช่การใส่เงินลงไปในธุรกิจต่างๆ แต่ผมคิดว่ามันคือเทคโนโลยี ซึ่งวันนี้ท่านปลอดประสพฯ  ให้คำแนะนำผมเยอะมาก ฉะนั้นวันนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คงถึงยุคที่ผลักดันเอาฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของพวกเราทุกคน ต้องถือว่าประเทศไทยเป็นบ้านเรา ถ้าบ้านเราอ่อนแอ เศรษฐกิจเราอ่อนแอ วันนั้นเราจะพ่ายแพ้สงครามเศรษฐกิจกับทั่วโลก แต่ถ้าวันนี้เราช่วยกันคนละไม้คนละมือ ซึ่งกระทรวงนี้เป็นความคาดหวังของคนทั้งประเทศ ผมก็คิดว่าในโอกาสที่ผมได้มาทำงานร่วมกับพวกท่าน จะได้มีโอกาสมาผนึกกำลังกันทำงาน ก่อนปี 2558 เราคงจะเห็นภาพที่ชัดเจนว่า “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือวิถีชีวิตของคนไทย”

 ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  ,  นายองอาจ  ทองเปลี่ยน  , นายรัฐพล  หงสไกร
 

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready