Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สทน. ฉลอง 50 ปี เดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

เดินหน้าพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์ในทศวรรษต่อไป


      ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดงาน “50 ปี เดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย” และการประชุม The 2nd Asian Symposium on Material Testing Reactors เพื่อการเฉลิมฉลองการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเครื่องแรกของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้เดินเครื่องมาอย่างราบรื่น และยาวนานมาครบครึ่งทศวรรษ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์แก่สาธารณชน  โดยมี ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมภายในงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555


      ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ ไอเออีเอ ลำดับที่ 58 เมื่อปี พ.ศ. 2500 จากนั้นอีก 2 ปี โครงการความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงเริ่มต้นขึ้น  โดยเริ่มจากการสนับสนุนงานวิจัยด้านไอโซโทปกัมมันตรังสีในทางการเกษตรและการแพทย์  และเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2504 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (Office of Atomic Energy for Peace, OAEP) หรือ พปส. ในขณะนั้น  เพื่อเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศโดยตรง  และเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินนโยบายการใช้พลังงานปรมาณูเพื่อสันติในระดับสากล  อันนับว่าเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องใหม่ในเวลานั้น  กล่าวได้ว่ารัฐบาลไทยในเวลานั้นมีความตื่นตัวในเรื่องการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในประเทศ และได้ติดต่อร่วมมือกับทั้งสหรัฐฯ และไอเออีเอ อย่างแข็งขัน  ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ ในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์ไว้ในประเทศ  รัฐบาลได้มอบหมายให้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สั่งซื้อเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยจากบริษัทเคอร์ทิสส์ไรท์ (Curtiss Wright Corporation) ซึ่งได้เสนอราคาเครื่องปฏิกรณ์ฯ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาบริการติดตั้งคิดเป็นเงิน 469,460 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยในเวลานั้นราว 9.4 ล้านบาท เมื่อรวมกับตัวอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 14 ล้านบาท ในการนี้ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนเงินแก่ประเทศไทยเป็นเงิน 350,000 เหรียญสหรัฐฯ ประมาณ 7 ล้านบาท


     เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงเริ่มต้นการเดินเครื่องปฏิกรณ์ครั้งประวัติศาสตร์ ครั้งแรกเมื่อเวลา 18.32 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม 2505 หรือเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้เริ่มงานวิจัยด้านการนำรังสีมาใช้ถนอมอาหาร  ยืออายุการเก็บพืชผักผลไม้และเนื้อสัตว์ในปี 2506 ในปีถัดมาจึงเริ่มทดลองผลิตสารไอโซโทปกัมมันตรังสีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  การเกษตร และการศึกษาวิจัยต่างๆ เมื่อมีการผลิตและการใช้สารรังสีเพิ่มขึ้น พปส. จึงได้สร้างโรงกำจัดกากของเหลวกัมมันตรังสีซึ่งมีความสามารถขจัดกากของเหลวได้ 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เพื่อดำเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในหลายแขนง จนนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาอย่างกว้างขวางในปัจจุบันนี้


     สำหรับกิจกรรมสำคัญในงานครบรอบ 50 ปีการเดินเครื่องปฏิกรณ์ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น. ณ ลานด้านหน้าอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  ถนนวิภาวดีรังสิต  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ 50 ปีเครื่องปฏิกรณ์ฯ วิจัย กับ 50 ปีของการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และเปิดให้นิสิต นักศึกษาและประชาชนได้เข้าชมเครื่องปฏิกรณ์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจเรื่องนิวเคลียร์แล้ว  ในโอกาสนี้ สทน. ยังได้รับเกียรติจากรัฐบาลญี่ปุ่น โดย Japan Atomic Energy Agency (JAEA) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม The 2nd Asian Symposium on Material Testing Reactors โดยมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซีย จำนวน 12 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน  ,  นายรัฐพล  หงสไกร
 

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready