แล็บไทยล้ำ ยกระดับคุณภาพสู่สากล

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

         ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Thaliland Lab 2012” นวัตกรรมเครื่องมือแล็บ สู่คุณภาพและมาตรฐานของห้องแล็บไทยและเอเชีย ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2555 เพื่อนำเสนอเทคโนโลยี เครื่องมือ นวัตกรรมด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่องานวิจัย การทดลองทดสอบ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม  และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเจรจาทางการค้า ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)บางนา กรุงเทพฯ

 

 

         ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ถ้าประเทศไทยคิดจะเจริญไปกว่านี้ แล้วยังเชื้อทางไสยศาสตร์แบบนี้ไปไม่รอดหลอก  แต่ว่าถ้าจะเชื่อทางวิทยาศาสตร์  เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นกลไกที่สำคัญ คำว่าวิทยาศาสตร์ผมหมายถึงทางด้านวิศวกรรม ทางด้านแพทย์  ทางด้านชีววิทยา  ทางด้านฟิสิกซ์ ทุกอย่าง ผมก็พูดรวมๆ ว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่จะเจริญได้มีองค์ประกอบเยอะแยะ แต่ว่าองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่เรียกว่า ห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีวิธีคิดและแยกออกเป็นหลายสาขา อาทิ เคมี  ฟิสิกส์ หรือจะเรียกไปทางแขนงวิชาทางการแพทย์  ทางด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล หรือไปตาม objective เช่น ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบสินค้าส่งออก  ผมเป็นนักเรียนก็อยู่ในห้องแล็บ มาอยู่กรมประมงก็เป็นแล็บเกี่ยวกับการส่งออก  มาอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ก็จะเป็นแล็บอีกกลุ่มหนึ่ง เช่น แล็บทางด้านนิวเคลียร์ แล็บทางด้านซินโครตรอน ซึ่งเป็นเรื่องทางด้านฟิสิกส์ มีสถาบันมาตรวิทยา  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแล็บแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นที่มาของแผนกเคมีปฏิบัติ ในที่สุดก็เป็นสาขาหนึ่งของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
          ที่พูดมาทั้งหมดผมกำลังจำบอกว่า ที่ทำนี้ท่านทำถูกแล้ว แต่ผมยังไม่เห็นความสอดคล้องความเชื่อมต่อในหลายๆ เรื่อง เรากำลังพูดกันว่ามีห้องแล็บหลายๆ แบบที่เอกชนทำไม่ได้ ที่เรียกว่า Central Lab หรือแล็บขนาดใหญ่ ใช้เงินเป็นหมื่นล้านกว่าจะสร้างขึ้นมาได้ และใช้เวลาเป็นสิบปี  ใช้ในโอกาส 2 โอกาส เอกชนก็ไม่ทำ รัฐบาลต้องลงทุนสิ่งที่เรียกว่า Central Lab แล้วให้เอกชนมาใช้  ซึ่งรัฐบาลกำลังคิดเรื่องนี้อยู่มากว่าอะไรคือ Central Lab ยกตัวอย่าง แล็บซินโครตรอน คนธรรมดาไม่มีทางทำได้ เพราะเป็นวิชาฟิสิกส์ขั้นสูงมาก ลำพังเราจะซื้อของใหม่ยังไม่กล้า ต้องไปเอาของเก่าเขามาขยายปรับปรุง ยังมีแล็บอีกหลายตัวที่เป็นแล็บยากๆ แบบนี้  ประเทศไทยกำลังจะเป็น 1 ใน 10 ของผู้ส่งออกรถยนต์  ถามจริงๆ เถอะครับ แล็บที่เกี่ยวกับอุปกรณ์รถยนต์มีครบหรือยัง มีทุกอย่างหรือเปล่า มีบ้างไม่มีบ้าง ผลสุดท้ายเราก็เป็นเพียงผู้ผลิต
          เราจะไปไม่ได้ถ้าเอกชนและรัฐบาลไม่สนใจเรื่องเจ้าหน้าที่ในห้องแล็บ ท่านมีอาคาร มีเครื่องมือ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะใช้แล็บนั้นอย่างมีคุณภาพเต็มที่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสักอย่าง นี่เป็นประเด็นที่ 1 การสร้างคน  ขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำลังทำสถาบันใหม่ขึ้นมา คือ สถาบันราง ฟังดูมันก็แปลก กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไปเกี่ยวอะไรกับระบบราง ผู้ประกอบการบอกว่าขณะนี้ เฉพาะรถไฟฟ้าขาดคนอยู่ 3 หมื่น และอีกไม่นานรถไฟความเร็วสูงต้องการอีก 3 หมื่น มาดูทุกกระทรวงไม่มีใครมีก็มาลงที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  NECTEC MTEC ก็มาทำ ที่ผมนำมาเล่านี้เกี่ยวกับแล็บและเกี่ยวกับการสร้างคน  เรื่องแล็บนี้ต้องเข้าใจว่าแล็บ คือ วิจัย วิเคราะห์ ตรวจสอบ และสร้างนวัตกรรม

  
         ด้าน คุณลัดดา  มงคลชัยวิวัฒน์  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด กล่าวว่า งานแสดงสินค้าและงานประชุมด้านเทคโนโลยี เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอเทคโนโลยี เครื่องมือ นวัตกรรมด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่องานวิจัย การทดลองทดสอบ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม  ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมต่างๆ ร่วมมือจัดการประชุมและสัมมนากว่า 50 หัวข้อ  นิทรรศการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สินค้ากว่า 100 บริษัท จากกว่า 10 ประเทศ อาทิ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เยอรมัน สเปน อินเดีย อังกฤษ และประเทศไทย ครอบคลุมกลุ่มเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพและการแพทย์ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม  ด้านชีววิทยา  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านเคมี และด้านพลังงานและปิโตเลียม โดยมีพื้นที่จัดงานกว่า 3,000 ตารางเมตร คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงาน 3,500 คน ทั้งในและต่างประเทศ รวม 20 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเจรจาทางการค้า  โดยตั้งเป้าว่างาน “Thaliland Lab 2012” จะสามารถยกระดับคุณภาพแล็บของไทย  พร้องสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมเครื่องมือแล็บโดยรวมกว่า 1,800 ล้านบาท 


        ด้าน นายนิเวศน์ ประยูรเธียร นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ผมในฐานะสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเชื่อมั่นว่างานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่จัดชึ้นนี้ จะเป็นการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศและภูมิภาค  ทั้งยังแสดงให้เห็นความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ตลอดจนเป็นเวทีพบปะเจรจาทางการค้าของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  การเกษตรพลังงาน  วงการแพทย์  และอุตสาหกรรมสุขภาพ  โดยที่ผ่านมามีการเติบโตเครื่องมือแล็บโดยทั่วไปเฉลี่ย 10-15% ต่อปี มีมูลค่าการตลาดรวมของเครื่องมือแล็บประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปี
 ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ภาพถ่าย  :  นายองอาจ  ทองเปลี่ยน  ,  นายรัฐพล  หงสไกร