Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

แถลงข่าวการประกวดแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2555

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน
 
   


     รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2555 หรือ TechnoMart InnoMart 2012 ครั้งนี้ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวหน้า การพัฒนายั่งยืน” โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำปี 2555ภายใต้หัวข้อ “สปีดโซล่าเซลล์....ขับเคลื่อนความเร็วด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” นับว่าเป็นโครงการที่จุดประกายให้เยาวชนเกิดความสนใจในการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานทดแทน และผู้ประกอบการมีโอกาสในการแข่งขัน นำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์และต่อยอดในอนาคต ซึ่งการจัดประกวดรางวัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นการจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อประกาศและยกย่องผู้ผลิตนวัตกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้า และเป็นตลาดให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นได้นำผลงานมาแสดงให้ผู้อื่นได้รับรู้ 


     สำหรับการแข่งขันของนักเรียน นักศึกษา ในปีนี้ “สปีดโซล่าเซลล์...ขับเคลื่อนความเร็วด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” เป็นกิจกรรมใหม่ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาแนวความคิด ในการออกแบบสร้างสิ่งประดิษฐ์  เพื่อให้เกิดประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ด้วยการใช้พลังงานทดแทนโซล่าเซลล์  แทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งพลังงานโซล่าเซลล์พัฒนาช้ากว่าพลังงานทางเลือกอื่น แต่จะเป็นพลังงานทดแทนที่ถูกเลือกในอนาคต
     การจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้เป็นการเปิดตัวงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2555 โดยต้องการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อ“สปีดโซล่าเซลล์....ขับเคลื่อนความเร็วด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” นับว่าเป็นโครงการที่จุดประกายให้เยาวชนเกิดความสนใจในการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานทดแทนเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น(ปวช.) จากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม- 20 กันยายน 2555ประกาศผลโครงการที่ผ่านรอบคัดเลือก 10 ผลงานในวันที่ 28 กันยายน 2555 พร้อมมีการอบรมผู้เข้ารอบในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้จัดแสดงในงาน TechnoMart InnoMart 2012 ณ ไบเทค บางนา เพื่อตอบโจทย์ศักยภาพเยาวชนไทยที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลงานที่ได้สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนในอนาคตจะได้เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ โดยมี    รางวัลแบ่งเป็น 10 รางวัลอาทิ รางวัลชนะเลิศเป็นเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 7 รางวัล
    นอกจากนี้ยังมีการประกวด “หุ่นยนต์กู้ภัยเยาวชนไทยทำได้” ชิงเงินรางวัลกว่า 70,000 บาท เพื่อพัฒนาต่อยอดความคิดและประสบการณ์ให้แก่เยาวชนไทยเพื่อนำไปใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม และการประกวด “เทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2555” เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทที่คนไทยเป็นเจ้าของพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเอง มีความโดด เด่นสามารถผลิตและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์โดยจัดพิธีมอบรางวัลและจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2555  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.technomart2012.com หรือ http://www.most.go.th/technomart หรือสอบถามได้ที่ Call Center  02-5415248ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายองอาจ ทองเปลี่ยน/นายรัฐพล หงสไกร
 

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready