Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

การประชุมสุดยอดผู้บริหารองค์กรนาโนเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดผู้บริหารองค์กรนาโนเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (Asia Nano Forum Summit 2012) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน "ฉลาก Nano และปัญหาด้านความปลอดภัย" และ "นาโนเทคโนโลยีสีเขียว" จัดโดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ The Asia Nano Forum (ANF) โดยมี prof. Teruo KISHI, Former President of NIMS, Japan, President of ANF ศ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมในพิธี และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิก ANF จำนวน 15 ประเทศ  ณ โรงแรม รอลเยิล ออคิต เชอร์ลาตัน โฮเต็ล บางรัก กรุงเทพฯ 

     ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า นาโนเทคโนโลยี เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูง เป็นเรื่องของสิ่งที่เล็กมากๆ เดิมนาโนเทคโนโลยีจะใช้ในเรื่องของวัสดุศาสตร์ ต่อมาได้มีการนำมาใช้ในเรื่องของไอที โดยเฉพาะโทรศัพท์ทำให้มีขนาดที่เล็กลง และต่อมาได้มีการนำมาใช้ในทางการแพทย์  ซึ่งการประชุมในวันนี้เพื่อดูทิศทางว่าจะทำอย่างไรจึงจะสู่กับประเทศในภูมิภาคอื่นได้ ซึ่งทางอเมริกามีความรู้ในทุกด้าน และยุโรปเก่งด้านเคมี ฟิสิกส์ เราก็จะทำทางด้าน biology และการแพทย์ เพราะสภาพดินฟ้าอากาศเหมาะสม โดยพยายามช่วยกันทำ โดยให้เห็นว่าโลกเราไม่มีพรมแดน โดยครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 2 ครั้งแรกจัดประชุมฯ ที่ภูเก็ต โดยคาดว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้ทราบว่าประเทศต่างๆ คิดอย่างไรกับนาโนเทคโนโลยี พร้อมทั้งเป็นหาโอกาสทางด้านการค้าในอนาคตด้วย 

 

 

ผู้เขียนข่าว  : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ถ่ายภาพ : นายรัฐพล  หงสไกร 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready