Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รมว.วท. ให้สัมภาษณ์การเข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan)

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2555) เวลา 11.00 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ให้สัมภาษณ์รายละเอียดของการเข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan) เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย (TOR) ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ตึก คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ทำเนียบรัฐบาล


        ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย กล่าวว่า ระยะเวลาของการขอรับเอกสาร TOR มีกำหนดถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และจะทำการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ขอรับเอกสารในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 โดยมีเกณฑ์คัดเลือกจำนวน 3 บริษัทหรือมากกว่า และเลือกเพียง 1 บริษัท ตามลำดับ เช่น 1 ลุ่มน้ำ ต่อ 1 บริษัท ตามคุณสมบัติของบริษัทผู้เข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan) ที่เหมาะสมและเชี่ยวชาญในแต่ละลุ่มน้ำต่างๆ มูลค่าของขั้นตอนการ Detail Design ประมาณ 1.5 – 2% ของค่าก่อสร้างซึ่งค่าก่อสร้างที่รัฐบาลมีจำนวนมูลค่า 3 แสนล้าน แต่ค่าก่อสร้างที่บริษัทผู้เข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan) เสนอนั้น มีความสำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินการเสนอทางเทคนิค สามารถใช้ในประเทศไทยได้ มีการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ระยะเวลาการออกแบบ มูลค่าและราคาก่อสร้าง (ถูก เร็ว ชาญฉลาด ใช้ประโยชน์ได้ในประเทศไทย สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีได้) โดยมีคณะกรรมการจำนวน 2 คณะ ซึ่งคณะกรรมการชุดที่ 1 จะต้องเป็นข้าราชการและทำหน้าที่ตรวจสอบ คัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร โดยจะมีการประกาศรายชื่อของคณะกรรมการชุดที่ 1 หลังวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ภายใน 1 สัปดาห์ คณะกรรมการชุดที่ 2 เป็นข้าราชการส่วนใหญ่และข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านน้ำโดยตรง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาการให้คะแนนตามกรอบความคิด (Conceptual Plan) โดยมีการสัมภาษณ์ การบรรยาย การส่ง Paper ประกอบตามลำดับ โดยจะมีการประกาศวิธีการให้คะแนนและรายชื่อของคณะกรรมการชุดที่ 2 ก่อนการเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan) 

เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready