Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ดร.ปลอดประสพ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต ว่าที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. โดยมี รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สทอภ. ให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะเยี่ยมชมสถานีและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ ณ สถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555

 

     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ตอนนี้หลายประเทศสามารถส่งดาวเทียมของตัวเองขึ้นสู่ห้วงอวกาศได้ ประเทศไทยเองเราก็มีดาวเทียมไทยโชตเป็นของเราเองแล้ว ขาดอยู่ที่ไม่ได้ส่งขึ้นไปด้วยตัวเอง หากเราจะลองคิดว่าอีก 10 ปี ข้างหน้า หรือประมาณ ค.ศ.2025 ไทยจะส่งดาวเทียมขึ้นไปด้วยตัวเองก็เป็นไปได้ เพราะเราก็มีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ หลายอย่างที่เราผลิตเครื่องมือใช้เอง ต้นทุนถูกกว่านำเข้ามาก ฉะนั้นควรเริ่มคิดได้แล้ว เรื่องที่สองเรดาห์วัดคลื่นทางฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน สุดท้ายจะทำอย่างไรที่จะเชื่อม สทอภ. กับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ หรือ สดร. ในบางเรื่องที่อาจจะร่วมกันได้ เพราะต่างก็มีงานที่ทำเหนือพื้นดินเหมือนกัน อยากให้เดินไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับ สทอภ. เอง การที่จะเป็นองค์กรใหญ่ ไม่ใช่แค่มีกำลังคนที่มาก หากแต่ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากกว่า

 

 

     ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ.  กล่าวบรรยายสรุปภาพรวมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียม THEOS ความว่า เราจะพัฒนาพื้นที่สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชตที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดให้มีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสำรวจโลก มีหน่วยบ่มเพาะธุรกิจทางเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อพัฒนาการนำความรู้เกี่ยวกับแผนที่ ดาวเทียม มาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ และกลุ่มอาคารรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นสถานีควบคุมและรับสัญญาณ ตลอดจนประมวลผลและผลิตข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต ส่วนโครงการที่สำคัญของ สทอภ. เนื่องจากขณะนี้ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธีออส หรือดาวเทียมไทยโชต ได้ถ่ายภาพประเทศไทยมาเป็นเวลา 7 ปี และมีภาพถ่ายดาวเทียมในคลัง 70,000 ภาพ จึงจัดทำโครงการ “7 ปี 70,000 ภาพ: ไทยโชต ดาวเทียมไทยรับใช้สังคม” เพื่อส่งเสริมการนำภาพจากดาวเทียมไทยโชต ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแพร่หลาย โดยให้บุคคลทั่วไป องค์กรส่วนท้องถิ่น หรือบริษัทเอกชน ซื้อภาพได้ในราคาเพียงภาพละ 700 บาท รายละไม่เกิน 5 ภาพ เพื่อนำไปใช้ทางสาธารณประโยชน์ การศึกษา การวิจัย หรือการบริการสังคม มิใช่เพื่อการค้าหรือการหารายได้เชิงธุรกิจ

เขียนข่าว  :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ภาพข่าว  :  นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0 2333 3732
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready