Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

อบรมครูวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” ครั้งที่ 2

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

          สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สวทช. และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เปิดอบรมครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2  “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ล้ำยุค” เชิญนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ให้ความรู้คณะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และสกลนคร กว่า 200 คน


          เช้าวันนี้ (13 มิถุนายน 2555) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภายใต้หลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” หรือ Frontier Science โดยนำความรู้ที่ทันสมัย ล้ำยุค นอกเหนือจากความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ถ่ายทอดให้แก่นักเรียบให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและมีความก้าวหน้า ทั้งนี้ ในโอกาสดังกล่าว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเตรียมหลักสูตรการอบรม ได้เชิญ ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นสาขาทฤษฎี ได้ถ่ายทอดประสบการณ์แก่คณะครูอาจารย์ได้อย่างน่าสนใจ


          การอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ บทบาทครูไทยกับโลกวิทยาศาสตร์ล้ำยุค  หัวข้อ เห็นมีฤทธิ์ทางยาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื้อเพลิงชีวภาพ-เอ็นไซม์ทางอุตสาหกรรม วัสดุนาโนเพื่อพลังงาน เทคโนโลยีวัสดุล้ำยุค นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการปฏิบัติการ การส่องจักรวาล การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาการอบรม 3 วัน (13-15 มิถุนายน 2555) ซึ่งโครงการดังกล่าวคาดหวังให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มีแหล่งเรียนรู้ เกิดเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งและการตื่นตัวของวงการครูวิทยาศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น


***************

ข้อมูล:เทียรทอง  ใจสำราญ


 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready