Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รมว.วท.ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงทรัพยากรน้ำของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประชุมบริหารจัดการน้ำ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     วันนี้ (7 มิถุนายน 2555) เวลา 13.00 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำประเทศไทย ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญกระทรวงทรัพยากรน้ำของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ห้องประชุมชั้น 3 ตึกแดง 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

         

     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การร่วมมือกันบริหารจัดการน้ำในครั้งนี้จะเป็นการสารสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน โดยเป็นความหวังระหว่างผู้บริหารประเทศทั้ง 2 ฝ่ายและประชาชนชาวไทย ที่จะพบความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำของคณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงทรัพยากรน้ำประเทศจีน โดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำประเทศไทยหวังว่าจะได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงทรัพยากรน้ำของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะได้เดินทางไปสำรวจภูมิประเทศของไทยและดูแหล่งน้ำของประเทศไทย โดยเริ่มสำรวจจากจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2555 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารจัดการน้ำประเทศไทยจะเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดเชียงใหม่ในภารกิจแบบเดียวกัน

 

   

     คณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าว่า มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย โดยทีมผู้มีประสบการณ์ของประเทศจีน และเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในครั้งนี้ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนจะประสบผลสำเร็จ จากคณะทำงานบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้งร่วมกันจำนวน 20 หน่วยงานจากการประสานโครงสร้างเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ ที่อยู่ในกองบัญชาการบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง ระหว่างนี้ที่อยู่ในช่วงระวังภัยจากน้ำท่วม รัฐบาลจีนได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยจึงส่งคณะผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบวิเคราะห์ วางแผนข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันอุทกภัยของประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านคณะผู้บริหารจากประเทศจีนได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาตามที่ประเทศไทยได้ส่งข้อมูลเบื้องต้นไปให้ไว้บางส่วนแล้วจากภาพรวมของแม่น้ำเจ้าพระยา มีการแนะนำโครงสร้างของการป้องกันภัยพิบัติ และวิเคราะห์ประเมินแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับวางแผนในระยะยาว โดยจะสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด

     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สิ่งที่คณะผู้บริหารจัดการน้ำของประเทศไทยอยากให้คณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงทรัพยากรน้ำของสาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วยเหลือจากความร่วมมือในครั้งนี้คือ
1.    สาเหตุของน้ำท่วมประเทศไทยคืออะไร และมีแนวโน้มจะเกิดน้ำท่วมอีกหรือไม่
2.    มาตรการที่ประเทศไทยใช้ป้องกันภัยน้ำท่วมในปีที่ผ่านมานั้นเพียงพอ เหมาะสมหรือไม่
3.    มีความคิดเห็นอย่างไรสำหรับแผนงานในระยะกลาง-ระยะยาว ที่ประเทศไทยวางแผนไว้
4.    สภาพภูมิประเทศของไทยควรมีการบริหารจัดการน้ำอย่างไร
5.    การพยากรณ์อากาศของประเทศไทย และแผนต่างๆที่ประเทศไทยได้กำหนดไว้ในมุมมองของคณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงทรัพยากรน้ำของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพียงพอต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือไม่
6.    เนื่องจากประเทศไทยมีระบบส่งน้ำแต่ไม่มีระบบระบายน้ำ ประเทศไทยควรทำอย่างไรถึงจะมีระบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่สั้น
7.    เทคโนโลยีใหม่ๆ ของระบบส่งน้ำ และระบบระบายน้ำ ในงบประมาณ 1 แสนล้าน ประเทศจีนมีเทคโนโลยีใหม่อะไรบ้างที่ช่วยด้านนี้ได้

     ทั้งนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการวิเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาวต่อไป


เขียนข่าวโดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3732

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready