Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันอาทิตย์ที่  1  กรกฎาคม  2555 ณ  สนามกอล์ฟยูนิแลนด์ แอนด์ คันทรี คลับ

 


วัตถุประสงค์
เพื่อนำรายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในสังกัด และเพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมการกุศล และสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

กำหนดการแข่งขัน 
วันอาทิตย์ที่  1 กรกฎาคม 2555  ลงทะเบียนเวลา 10.00 น.
รับประทานอาหารก่อนออกรอบ  เริ่มการแข่งขันเวลา 11.30 น.(Shot Gun Start) 
  
วิธีและกฎการแข่งขัน
ใช้กฎการแข่งขันแบบ The Rule of 36 จากการเล่น 18 หลุม ภายใต้กฎเกณฑ์ของสนามนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
     1.  เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไป
     2.  ส่งรายชื่อและชำระค่าสมัครเรียบร้อยก่อนการแข่งขัน

ประเภทและกติกาการตัดสินการแข่งขัน
     1)  ประเภททีม  ทีมละ  5  คน   คิดคะแนนรวม  Low  net   ของผู้แข่งขันที่ดีที่สุดจำนวน   4  คน  ทีมที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเป็นทีมที่ชนะเลิศ
     2)  ประเภทบุคคล  ผู้เล่นในประเภททีมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลในประเภทบุคคลด้วย  โดยรางวัล  Low  net  แบ่งเป็น 3  Fight  
     3)  ในกรณีคะแนนสะสมเสมอกัน  ให้ผู้ถือแต้มต่อต่ำกว่าเป็นผู้ชนะหรือทีมที่มีผลรวมแต้มต่อต่ำกว่าเป็นผู้ชนะ
     4)  หาก  Net   Score  เท่ากัน  และแต้มต่อเท่ากันให้เปรียบเทียบคะแนนจากรอบ  IN  ไป OUT  หากยังเท่ากันอีก ให้เปรียบเทียบคะแนนหลุมต่อหลุมตั้งแต่หลุมที่  18  กลับไป  จนกว่าจะได้ผู้ชนะ
     5) รางวัล  Hole - in – one  หากหลุมใดมีผู้ทำได้มากกว่า  1  ราย จะแบ่งรางวัลให้ได้เท่ากัน
     6)  กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยอันใด  ที่ทำให้ไม่สามารถทำการแข่งขันได้ครบ  18  หลุม 
         -  คณะกรรมการจะให้สัญญาณยุติการแข่งขัน
         -  ถ้าจำนวนหลุมที่เล่นได้  มากกว่าหลุมที่เหลือจะกำหนดให้หลุมที่เหลือได้คะแนนเท่ากับ  Bogie  ในการคิด  HC  และ Score กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
         -  รางวัลใกล้ธง  และรางวัลตีไกลจะนำมาจับสลากรวมกับของรางวัลอื่น ๆ  ที่เตรียมไว้
     7)  หากผู้เล่นจะคัดค้านผลการแข่งขัน  ให้นำพยานคู่กรณีหรือหลักฐานมาเสนอต่อคณะกรรมการภายใน  30  นาที  ก่อนการประกาศผลการตัดสิน  การประกาศผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

รางวัล
   ประเภททีม
     -  รางวัลชนะเลิศถ้วยเกียรติยศของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
     -  รางวัลรองชนะเลิศถ้วยเกียรติยศของปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
   ประเภทบุคคลทั่วไป
     -   ถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ LOW  NET FIGHT ต่าง ๆ
     -  ไฟลท์  A     (0 –   12)   3   รางวัล     -  ไฟลท์ B  (13 – 18)    3    รางวัล
     -  ไฟลท์  C     (19 – 24)   3    รางวัล
     -  ชนะเลิศและรองชนะเลิศบุคคลหญิง (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รางวัลบุคคลทั่วไป)
     -  รางวัล  Hole in One Par 3 ทองคำแท่งหนัก 2 บาท  จำนวน 3 รางวัล  
     -  รางวัลใกล้ธง  หลุม par 3   6  รางวัล
     -  รางวัล ตีไกล   หลุม  par 5  3  รางวัล   
     -  รางวัลบู้บี้  1  รางวัล
   พร้อมของรางวัลจับสลากอื่น ๆ อีกมากมาย

พิธีมอบรางวัล ณ สนามแข่งขัน
หลังจบการแข่งขันขอเชิญร่วมสังสรรค์รับประทานอาหารเย็นและมอบรางวัล  ณ  ห้องจัดเลี้ยง  สนามกอล์ฟ  ยูนิแลนด์ฯ

การสมัครเข้าแข่งขัน ประเภททีม  5  คน
     ทีมกิตติมศักดิ์ (V.I.P.)        ทีมละ    50,000    บาท
     ทีมทั่วไป            ทีมละ    30,000    บาท

การชำระเงิน
-  เงินสด
-  แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม  สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-  โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ธนาคารยูโอบี   สาขาย่อยราชเทวี  เลขที่บัญชี  122-2-06501-1  ใน  นาม  สวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-  ในกรณีโอนเงินเข้าบัญชี : ส่งสำเนาใบสลิปเข้าบัญชีมาที่  สำนักงาน  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรสาร 02 – 3333937 (คุณกาญจนา)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้  ถึงวันจันทร์ที่  25  มิถุนายน  2555   
     ทีมที่ส่งรายชื่อก่อนมีสิทธิ์เลือกออกรอบก่อนตามลำดับ

ติดต่อสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     -  นายกฤษฎา  ธาราสุข    โทร. 02-3333799   Mobile  08-16327772   
     -  นายสมาน     ยะก๊บ    โทร. 02-3333724   Mobile  08-51949214
     -  นางสาวศุภลักษณ์    ทองเดช    โทร. 02-3333742   Mobile  08-49175082
     -  น.ส.กาญจนา  สิงห์ทวีศักดิ์      โทร.  02-3333971  Mobile  08-15392329
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready