Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ดร.ปลอดประสพ ในฐานะประธานกบอ. ตรวจพื้นที่พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ 4 จังหวัดภาคกลาง

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เดินทางไปตรวจพื้นที่พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้ง ณ จังหวัดลพบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2555

   
   

     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า รัฐบาลมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสนาหรือพื้นที่ลุ่มอื่น ๆ ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยต่อน้ำท่วม และความเสี่ยงภัยก็ยังมากกว่าที่อื่นเพราะว่ายังเป็นพื้นที่ลุ่ม เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่อย่างฉลาดที่สุด ปลอดภัยที่สุด เสียหายน้อยที่สุด จึงแนะนำว่าในปีใหม่นี้อยากให้เริ่มฤดูเพาะปลูกเร็วขึ้นหน่อยหนึ่ง เพื่อให้หวังว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรได้ทันภายในเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคม เพราะว่าเดือนสิงหาคมนี้ไปแล้วนอกจากน้ำฝนเยอะบวกกับน้ำเหนือจะต้องหลากลงมาอย่างแน่นอน แล้วแต่ว่าจะหลากมากหลากน้อยเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงใด ๆ ทั้งสิ้นเฉพาะพื้นที่นี้ จึงแนะนำว่าอยากให้เร่งทำเพื่อแก้ปัญหาในจุดนั้น ซึ่งรัฐบาลยังกำหนดให้เป็นพื้นที่ซึ่งอาจจะใช้เป็นที่พักน้ำชั่วคราว บ้างที่ก็เรียกว่า ”แก้มลิง” บ้างที่ก็เรียกว่า ”ที่น้ำหลาก” ซึ่งทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเห็นควรที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถรับมือได้ทันกับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง รวมทั้งเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาดังกล่าว
 

   
   

 

     ตรวจพื้นที่ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำโดยผู้อำนวยการเขื่อนฯ

 

   
   

 

     รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้ง ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี พร้อมตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยแล้งจุดที่ 1 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังบ้านโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าซุง และจุดที่ 2 กลุ่มทำนาบ้านอีเติ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลเนินแจง ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 

   
   

 

     รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้ง ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท พร้อมล่องเรือตรวจสภาพตลิ่ง 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และตรวจเยี่ยมราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายสืบเนื่องจากภัยแล้งในพื้นที่ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

 

   
   

 

     รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้ง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่บริเวณหน้าวัดรางจระเข้ หมู่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ และนายเอกพงษ์ สิงหามาตร (นักศึกษาฝึกงาน)
ถ่ายภาพ : นายองอาจ ทองเปลี่ยน
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready