Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

การบริหารความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วและภัยพิบัติในเอเชีย

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

  ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมบรรยายในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วและภัยพิบัติในเอเชีย” (Managing the Risks of Climate Extremes and Disasters in Asia – What can we learn from the IPCC Special Report?) จัดโดย Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) ร่วมกับ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) โดยการสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ นอร์เวย์, และ the Climate and Development Knowledge Network ณ โรงแรม Swissotel ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555


     ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยภายหลังการบรรยายในพิธีเปิดงาน Managing the Risks of Climate Extremes and Disasters in Asia – What can we learn from the IPCC Special Report? ว่า เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศมันเป็นเรื่องจริง โดยการเปลี่ยนแปลงสภาวะของอากาศมีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้ว แต่มนุษย์ทำให้เกิดถี่ขึ้นและแรงขึ้น ฉะนั้นขณะนี้ก็มี 2 เรื่อง คือต้องทำความเข้าใจสภาวะของอากาศตามธรรมชาติและอยู่ให้ได้ อันที่ 2 เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำให้เกิดการเร่งการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ เราจะไม่ทำในสิ่งนั้นได้อย่างไร เช่น เราทำให้ร้อนเกินไป ทำให้ฝนมากเกินไป แล้งเร็วเกินไป บนกระบวนการทั้งหมดนี้เป็นทั้งกระบวนการทางสังคมและทางวิทยาศาสตร์ด้วย ทางวิทยาศาสตร์คือการรู้เท่าทัน โดยอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปทำอยู่กับธรรมชาติให้ได้ และลดความสูญเสียให้ได้ เพราะมันเกิดแน่ การที่จะลดความสูญเสีย ผู้สูญเสียจะต้องเกี่ยวข้องมากที่สุด เพราะผู้สูญเสียจะต้องรู้ว่านั่นคือความสูญเสีย ฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดนั้นจะต้องพูดกันในวันนี้ ว่ามันมายังไงไปยังไง อะไรเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้น แล้วจะทำอย่างไร
     เรื่องหนึ่งที่ห่วงคือเรื่องน้ำทะเลที่มันสูงขึ้น เราต้องหาทางแล้วละ ยังไงก็ต้องท่วมแน่ ผมก็เล่าให้ฟังแล้วว่าล้านปีที่แล้วท่วมมา 4 ครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อแปดพันปีที่แล้ว คราวนี้ไม่ต้องรออีก 2 หมื่นปี มันไม่แน่เพราะเราไปเร่งกระบวนการ ปีที่แล้วคุณก็เห็นน้ำทะเลสูงกว่าปกติ 15 เซ็นติเมตร ทำให้การระบายน้ำยากมาก ต้องหาทางป้องกัน  เวลาพูดเรื่องความรุนแรงบางทีเราไปแปลว่า แรง หรือ เร็ว ความจริงไม่ใช่  ปีที่แล้วของประเทศไทยมันเป็นสิ่งน้อยๆ แต่มันเกิดขึ้นพร้อมกัน ในที่สุดก็เกิดเป็นความรุนแรง ฉะนั้นในปีนี้ เราจะเอาสิ่งน้อยๆ ถอยออกทีละอันสองอัน และผมก็ขอร้องให้ SREX มาช่วย เพราะประเทศแถบนี้มีความเท่ากัน ต่างคนต่างคิดไม่ได้ ต้องมาร่วมกันคิดร่วมกันช่วย นั่นคือสิ่งที่ผมพูดและมารับฟังในวันนี้
     เราอยู่ภายใต้ธรรมชาติ ต้องเข้าใจธรรมชาติและปรับตัวให้ได้ ลดสิ่งที่ไปกระตุ้นให้ธรรมชาติเกิดขึ้น และต้องช่วยกันคิด เรื่อง Climate Change ผลกระทบเป็นเรื่องของเราทุกคน โดยการเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ความเข้าใจ ความร่วมมือกันในการทำและคิด เตรียมความพร้อม เช่น ถนน คูคลอง ที่อยู่อาศัย อาหาร เป็นต้น

 


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์    
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready