Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

การประชุมคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) ครั้งที่ 2/2555

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     วันนี้ (2 พฤษภาคม 2555) เวลา 10.00 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) ครั้งที่ 2/2555 โดยมี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะกรรมการ กนอช.  เข้าร่วมประชุมพร้อมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบรายงานผลการดูงานการบริหารจัดการน้ำและการลงนามความร่วมมือในการศึกษาแผนการป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมเร่งรัดติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงบประมาณ 1.2 แสนล้านบาท ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

   
   
   

 

 

     นายกรัฐมนตรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่ดิฉันเองได้ไปดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอยู่ 2 ประเทศหลัก ๆ ก็คือประเทศเกาหลีกับประเทศจีน ซึ่งน่าสนใจ เน้นว่าในส่วนของประเทศเกาหลีการทำศูนย์ภัยพิบัติแบบรวมศูนย์ แจ้งตั้งแต่การพยากรณ์ การเตือนภัย ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของ Software ในการบริการ สำหรับประเทศจีนสิ่งที่เราได้ไปดูก็จะเป็นภาพรวมคล้าย ๆ กันก็คือ ประเทศจีนมีลักษณะภูมิศาสตร์คล้าย ๆ ประเทศไทย คือมีการแก้ปัญหาทั้งภัยน้ำท่วม น้ำแล้ง และภัยพิบัติ แต่สิ่งที่น่าสนใจของประเทศจีนหรือแม้กระทั่งประเทศเกาหลีเองมีศูนย์ที่เรียกว่า Single Command ที่เราตั้งภายใต้ กบอ. เป็นการรวมแบบเป็นกระทรวง ในส่วนนี้ประเทศจีนเรียกว่า ศูนย์บริการจัดการน้ำ อยู่ภายใต้กระทรวงน้ำ ซึ่งเป็นการบูรณาการของทุกกระทรวงด้วยกัน และมีการใช้กฎหมายอยู่ 3 ฉบับ ในการบริหารการจัดการ แต่ที่สำคัญของประเทศจีนก็คือ จะทำทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำและก็การส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมด้วย การดูงานทั้งหมดนี้เราคงต้องเอามาประยุกต์ใช้ ในส่วนของความร่วมมือทุก ๆ ประเทศ วันนี้มีหลายประเทศแจ้งความจำนงที่จะให้ความร่วมมือในลักษณะของรัฐบาลต่อรัฐบาล อย่างเช่นประเทศจีน ประเทศเกาหลี ที่แจ้งความจำนงมาชัดเจนแล้ว เมื่อวานประเทศฮังการีก็ได้มีขอเสนอที่จะเข้ามาช่วยประเทศไทย แต่ในเบื้องต้นเราได้มีการลงนาม MOU กับประเทศจีนที่จะเป็นความร่วมมือระหว่างกันโดยยังไม่มีข้อผูกพันในการที่จะเข้ามาศึกษา ส่วนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการบริหารงานเร่งด่วน วงเงิน 1.2 แสนบาทนั้น มีการปรับปรุงแผนรวมกัน

 

ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready