Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     วันนี้ (12 เมษายน 2555) ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยมี ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ และนางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวง ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 


     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. กล่าวอวยพรผู้ร่วมในพิธีความว่า ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง คิดประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นทุกประการ รวมถึงครอบครัวท่านทั้งหลายด้วย และขอให้ทุกท่านตั้งใจเป็นหนึ่งเดียวตั้งจิตอธิษฐานให้บ้านเมืองของเราอยู่รอดปลอดภัย มีความปรองดองสมัครสมานสามัคคี และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราเจริญก้าวหน้า เป็นที่รักใคร่ เชื่อถือ ยกย่อง ยิ่งๆ ขึ้นไป สำหรับผมมาอยู่ที่นี้กับท่านทั้งหลายก็เป็นคนของท่าน และจะเป็นตลอดไป สิ่งใดที่ผมทำให้กับกระทรวง กับท่านได้ ผมจะทำ ผมขอให้สัญญา
 

 

      ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวง กล่าวว่า เทศกาลวันสงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยสืบทอดมาแต่โบราณ ในเทศกาลวันสงกรานต์จะมีการจัดกิจกรรมการสรงน้ำพระ ซึ่งเชื่อกันว่าจะเป็นการนำสิริมงคล และเพื่อการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีมีความสุข รวมทั้งกิจกรรมการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีให้แก่บุคลากรในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 


เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready