Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รมว.วท.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน ในพื้นที่ปิดล้อมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (คลองพระยาบันลือ จ.ปทุมธานี คลองพระพิมล จ.นนทบุรี คลองทวีวัฒนา จ.นครปฐม คลองมหาชัย จ.สมุทรสาคร) เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555

 

 

     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ผมออกมาตรวจพื้นที่แล้วกลับไปรายงานเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่าท่านเป็นหวงอยากให้มีการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญ ซึ่งก็ไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ เราจึงต้องอยู่รอดให้ได้ ต้องไม่เสียหายเท่าเดิม ประชาชนต้องเดือดร้อนน้อยกว่าเดิม มี 11 ข้อที่ต้องปฏิบัติ เรื่องแรกก็คือ

 

 

     1. หาลู่ทางเพิ่มปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนโดยการระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยให้ได้ ถามว่าได้เท่าไหร่ ขั้นต่ำต้องให้ได้เพิ่มขึ้นอีก 100 ปัจจุบันมันได้ 300 คือ 10 %ของแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้นเอง เราจะเพิ่มให้ได้ขั้นต่ำ100 ขึ้นไป ซึ่งจะได้แค่ไหนยังไม่รู้.
     2. เราจะต้องหาทางเพิ่มการระบายน้ำออกจากทุ่ง 2-3 ทุ่ง โดยออกไปสู่แม่น้ำท่าจีนก็ดี แม่น้ำเจ้าพระยาก็ดีให้ได้โดยกระบวนการทางด้านระบบสูบและระบบดัน ระบบสูบเวลานี้ดูเหมือนทั้งปริมาณเชื่อมและความสามารถดับเบิ้ลของช่วงน้ำท่วมปีที่แล้ว คล้ายๆ อย่างนั้นนะตัวเลข ซึ่งก็ต้องดูต่อไปว่าพอหรือยังซึ่งก็ต้องไปคำนวณ ส่วนระบบดันน้ำถือว่าต้องเพิ่มเป็นร้อยๆเปอร์เซ็นต์ เพราะจากของเดิมแทบจะไม่มีเลย ต่อไปจะมีอย่างค่อนข้างจะถาวร
     3. จะต้องให้มีการขุดลอก การเก็บวัชพืช เพื่อให้น้ำไหลสะดวกมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกคลอง บนความร่วมมือของทั้งกรม จังหวัด ตลอดจนพื้นที่ต้องเก็บข้อมูลตลอดเวลา ต้องมีงบประมาณอย่างต่อเนื่องให้ได้
     4. หาทางน้ำผ่านคลองทวีวัฒนาให้ดีกว่าเดิม เพราะรู้อยู่ว่าถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้คือ บีบประตูน้ำ น้ำก็ยิ่งท่วมใหญ่ ปล่อยมาเต็มที่ก็ทะลักทวีวัฒนาท่วม 2 ข้างคลองทวีวัฒนาไม่ว่าทางอื่นทางใดเสียหายทั้งนั้นต้องคิดให้ออกว่าต้องทำยังไง

 

 

     5. เพิ่มประสิทธิภาพของแม่น้ำท่าจีนจะต้องทำเรื่องคลองลัดของแม่น้ำท่าจีนเท่าที่จะทำได้ จากง่ายไปหายาก ตรงนี้เตรียมงบประมาณไว้แล้วผมจะผลักดันให้เกิดการศึกษาครั้งสุดท้ายคือ การศึกษามีอยู่แล้วแต่คราวนี้ต้องเอาออกมาใช้และต้องมีการเจรจาเกิดขึ้น
     6. ต้องเพิ่มคลองหรือระบบอะไรก็ตามทีคือ มีการระบายนำออกจะเพิ่มคลองใหม่หรือขยายคลองเดิมไม่รู้ทางหนึ่งทางใด ที่รู้ขณะนี้คลองทางเหนือ - ใต้มันมีน้อยเกินไป เราเลยต้องมาพึ่งคลองทวีวัฒนาอย่างเดียวดังที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้
     7. จะต้องแก้ปัญหาการเชื่อมต่อการทำงานระหว่างกรมชลประทานและจังหวัดข้างเคียงให้สำนึกให้ได้
     8. การใช้ประโยชน์จากคลองมหาชัยที่ไม่เต็มที่ ฉะนั้น เราต้องใช้คลองมหาชัยให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้

 

 

     9. ก็เช่นเดียวกับข้อที่ 8 ต้องใช้คลองภาษีเจริญให้มากกว่านี้ ปีที่แล้วขุดคลองในพื้นที่ซึ่งมีสโลบน้อยไม่เกิดประโยชน์ ต้องขยายเท่าที่จะขยายได้ยกให้สูงเท่าที่ทำได้
     10. จากเงินกู้ 3 แสนล้าน มีวิธีการใช้อยู่ 8 วิธี ซึ่งเท่าที่ผ่านมาผู้ใช้ยังไม่ค่อยเข้าใจทำโครงการเข้าไปก็เละ ผมอ่านแทบจะไม่รู้เรื่องก็จะทำไกด์ไลน์ออกมาให้เสร็จ
     11. ต้องไปศึกษาการใช้ เดล์ต้า ที่จริงเขาเรียกแหลม ศึกษาให้รู้จักใช้มีประโยชน์ หากไม่รู้จักใช้มีโทษทันที ชาติบ้านอื่นเขารู้จักใช้ แต่เราต้องศึกษาเพราะเป็นความรู้ใหม่ซึ่งประเทศไทยไม่ค่อยเก่งในเรื่องนี้

 

 

 

เขียนข่าว : นางสาวสิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ  : นายรัฐพล หงสไกร

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready