Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ดร.พรชัย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

       วันนี้ (27 มีนาคม 2555) เวลา 8.30 – 16.00น. ดร.พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการเปิดงานสัมมนา “เทคโนโลยีการกำจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก


     ดร.พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศเรามีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่สูง ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยมีมูลค่าการผลิตและการส่งออกสูง จึงเป็นสาเหตุทำให้มีปัญหาของขยะหรือของเสียที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญคือ ต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธีด้านการป้องกันการเกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นการจัดการขยะอย่างถูกวิธีก็สามารถที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมได้ ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในเรื่องนี้ จึงได้มีการร่วมมือกับคณะอุตสาหกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมของสภาอุตสาหกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีการจัดสัมมนาขึ้นเพื่อที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของการกำจัดการขยะอย่างถูกวิธี
     นายธีระพล ติรวศิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกสั้นๆว่า E-Waste กำลังทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบแก่สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆในระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการสนับสนุนการจัดงานสัมมนาในวันนี้ เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยจุดประกายความคิดของทุกภาคส่วนในสังคมให้มีการร่วมกันแก้ไขปัญหา E-Waste ของประเทศกันอย่างจริงจัง
      นางนิตยา พัฒนรัชต์ กล่าวว่า ปัญหา E-Waste กำลังเป็นปัญหาปัญหาสำคัญให้กับประเทศ เนื่องจากยังไม่มีการกำจัดซากขยะดังกล่าวให้ถูกตามสุขลักษณะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
      อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่เร่งด่วนและสมควรได้รับความร่วมมือทั้งทาง ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและทางภาครัฐบาล เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาในเรื่อง E-Waste อย่างจริงจัง และเหมาะสมถูกต้องตามวิธีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะของประเทศเราต่อไป

เขียนข่าว   : นายเอกพงษ์ สิงหามาตร 
ถ่ายภาพ   : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ  
เผยแพร่    : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready