Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รมว.วท. เดินทางลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

               เมื่อวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2555 ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบก

 

 

   โดยในวันแรก มีการบรรยายสรุป โครงการพระราชดำริและการดูแลป่าต้นน้ำ การปลูกป่า ฝายแม้ว และการรักษาระบบนิเวศ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขาธิการ กปร. บรรยายสรุป                                                              

                                 การพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านการบริหารจัดการน้ำ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และผู้แทน กยน. บรรยายสรุป

                                 การบริหารจัดการน้ำในเขื่อน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมชลประทาน และผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บรรยายสรุป หลังจากนั้นได้เยื่ยมชมการบริหารจัดการเขื่อนและประตูระบายน้ำเขื่อนสิริกิติ์

   นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมรับฟังการประชุมแผนงาน/โครงการป้องกันน้ำท่วมจังหวัดพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำตอนบน และปลายน้ำตอนล่าง โดยนายกรัฐมนตรีเป็้นประธาน

 และได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ(แก้มลิง) บึงระมาณ อำเภอบางระกำ ,ตรวจพื้นที่โครงการระบายน้ำ DR 15.8 หมู่ 4 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเยื่ยมชมโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

 

           หลังจากนั้น ได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อประมวลภาพรวมแผนงาน โครงการ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำตอนล่าง พื้นที่กลางน้ำประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดชัยนาท โรงแรมแกรนด์วิลล์ รีสอร์ท พื้นที่ปลลายน้ำตอนล่างประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

ภาพข่าว/เขียนข่าว : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready