Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ดร.ปลอดประสพ ตรวจสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่เสนา พร้อมหารือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

         ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสถานการณ์ระดับน้ำบริเวณประตูระบายน้ำวัดใบบัว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมหารือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555

 

 

 

         ที่ผ่านมารัฐบาลรู้สึกเสียใจที่น้ำท่วมแล้วเกิดความเสียหายมากมาย เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก เพราะฉะนั้น รัฐบาลจึงยอมทำทุกอย่าง ระดมทุกสรรพกำลัง เพื่อที่จะปกป้องไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน ในกระบวนการที่จะลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ การหน่วงน้ำในพื้นที่รับน้ำหรือที่เรียกว่า "แก้มลิง" ในพื้นที่ประมาณ 2 ล้านไร่ ซึ่งจะอยู่ตั้งแต่ จ.นครสวรรค์เรื่อยมาจนถึง จ.อยุธยา พื้นที่เหล่านี้จะชัดเจนก็ต่อเมื่อท่านผู้ว่าราชการทุกจังหวัดนำพื้นที่แก้มลิงที่เตรียมไว้มานำเสนอ เราจะได้เห็นว่าพื้นที่นั้นของแต่ละจังหวัดมีกี่จุดที่รับน้ำได้ รับได้จำนวนเท่าไหร่ สภาพพื้นที่เป็นอย่างไร ตื้นเขินหรือลึก มีวัชพืชมากไหม มีทางน้ำเข้าทางน้ำออกตามธรรมชาติหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ต้องทำ และในพื้นที่นั้นมีชาวบ้านกี่ครัวเรือน เพราะเราต้องคำนวณค่าใช้จ่ายที่เราต้องช่วยราษฎร เราจะต้องใช้พื้นที่ 2 ล้านไร่ ร่วมกับราษฎร เราต้องทำให้ราษฎรเต็มใจและมั่นใจในขีดความสามารถของรัฐบาลในการที่จะใช้พื้นที่นี้ด้วยความระมัดระวังและถะนุถนอม ประชาชนต้องได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนให้เขาเตรียมตัวทัน เขาถึงจะเต็มใจและร่วมมือ และเกิดความสบายใจ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นก็เนื่องจากการระบายน้ำของเขื่อน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำในฤดูฝนสำหรับปกป้องพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ

       จากเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งครั้งนี้ แนวทางการป้องกันและแก้ไขที่ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ไว้มี 5 ข้อ ดังนี้
         1. ต้องจัดระบบการระบายน้ำใหม่หมด ตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง อย่างน้อยภายใน 1 เดือนนี้
        2. ในช่วงนี้ในเมื่อมีการระบายน้ำลงมาแล้ว ก็ต้องหาทางลดผลกระทบ โดยการให้ระบายน้ำออกไปทางตะวันตกผ่านแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำป่าสัก
         3. ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1) ราษฎรในแนวคันกั้นน้ำที่ทำการเกษตร ส่วนราชการต้องช่วยเรื่องการสูบน้ำออกเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไม่ให้สูงจนเป็นอันตรายต่อต้นกล้าที่กำลังเจริญเติบโต 2) ราษฎรนอกแนวคันกั้นน้ำ ต้องได้รับการชดเชยค่าเสียหายตามระเบียบของทางราชการ
         4. หารือถึงขั้นตอนการเตือนภัยในช่วงการระบายน้ำ ว่าทำอย่างไรถึงจะทันการณ์ และให้ประชาชนรู้ล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
        5. ในระยะกลาง พบว่ามีคลองบางหลวงหรือคลองบางโผงเผง ซึ่งเป็นคลองขนาดใหญ่มากที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยา ถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำท่วมครั้งนี้และควบคุมไม่ได้เลย เพราะฉะนั้น จะให้ส่งทีมวิศวกรมาดูและออกแบบในมาตรการระยะกลาง

 

 

         ด้าน นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เนื่องจากเกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ อ.เสนา ทางอยุธยาได้ทำการแก้ไขเบื้องต้น โดยทำทางเดินชั่วคราวจากบ้านเรือนประชาชนมาสู่ทางเดินถาวร และถ้าหากปริมาณน้ำมามากกว่านี้ก็จะรื้อออกแล้วชาวบ้านก็จะใช้เรือสัญจรแทน ส่วนเรื่องการเยียวยาก็จะเป็นไปตามระเบียบ ส่วนตอนนี้อยากให้คงระดับการปล่อยน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิต์ให้คงที่ ไม่เพิ่มปริมาณไปมากกว่านี้ เพราะจะส่งผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรที่เพิ่งปลูกต้นกล้าข้าว อาจเกิดความเสียหายในวงกว้าง

 

 

        ด้านเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่าสาเหตุที่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งอยู่ในขณะนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ลงมายังพื้นที่ภาคกลางผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท ด้วยความเร็วน้ำ 740 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประกอบกับระยะนี้มีฝนตกติดต่อกัน 2 - 3 วัน และน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นมา การระบายน้ำเป็นไปได้ยากและปริมาณการระบายออกน้อยกว่าที่ปล่อยมา จึงทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าไปยังคลองสาขาต่างๆ ท่วมบ้านเรือนริมคลองและพื้นที่การเกษตรบางส่วนได้รับความเสียหาย

 

 

        ชาวบ้านอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่กังวลกับน้ำที่ล้นตลิ่งเอ่อท่วมพื้นที่โดยเห็นว่าเป็นเรื่องปกติและได้มีการแจ้งเตือนก่อนที่จะมีการระบายน้ำจากเขื่อนล่วงหน้า แต่ที่น่าตกใจคือ ปกติน้ำจะท่วมช่วงเดือนมิถุนายน แต่ปีนี้มาเร็วคือมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ที่เสียหายก็คือแนวริมตลิ่งและพื้นที่การเกษตรบางส่วนเท่านั้น แนวทางการแก้ไขที่ชาวบ้านต้องการคือ ให้ชดเชยค่าเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าน้ำมันในการสูบน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร กำนัน ต.บางกระทุ่ม อ.เสนา กล่าว

 

 

 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ภาพข่าว : นายองอาจ ทองเปลี่ยน

เผยแพร่ : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

            กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready