ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. ตรวจสภาพเขื่อนและระดับน้ำของเขื่อนสิริกิต์

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

      ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่และรับฟังการบรรยายการบริหารจัดการน้ำเขื่อนสิริกิติ์  เพื่อเตรียมรับมือปัญหาอุทกภัย โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์  ให้การต้อนรับ ณ เขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555)

 

      ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ที่มาวันนี้เพราะท่านนายกฯ เป็นห่วงการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนใหญ่ๆ ของประเทศ เพราะว่าเขื่อนใหญ่ๆ เก็บน้ำได้เยอะ ปีที่แล้วตอนที่น้ำท่วมก็มีคนพูดกันไว้เยอะว่าที่น้ำท่วมมากเพราะการบริหารจัดการไม่เข้ากับสถานการณ์  ผมมาก็ตกใจเหมือนกันว่าแผนการระบายน้ำยังอยู่บนสมมติฐานเดิม คือระบายน้ำไปตามแนวทางเดิม คือเพื่อการชลประทาน เพื่อการเกษตรเป็นหลัก และใช้ตัวเลขปกติ เป็นตัวเลขเฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปี ที่ผมบอกว่าผมค่อนข้างตกใจเพราะว่า ขณะนี้เราใช้ตัวเลขเฉลี่ยไม่ได้แล้ว เราอยู่ในสถานการณ์พิเศษ เราเชื่อว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงเปียก เป็นช่วงที่มีฝนชุบและมีฝนเร็ว มันต้องใช้เลขตัวของสถานการณ์ปัจจุบัน คือน้ำมาก  ทีนี้เมื่อใช้ตัวเลขน้ำมาก ตัว Rule Curve ข้างล่างมันสามารถเอาลงต่ำกว่านั้นได้อีก
     การเอาการเกษตรเป็นที่ตั้ง เฉพาะในปีนี้มันคงไม่ได้ เพราะรัฐบาลกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศกลัวน้ำท่วม รัฐบาลเองมีหน้าที่ต้องรักษาความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของประเทศ ประชาชนต้องการพ้นจากน้ำท่วม เพราะที่ผ่านมาเขาเสียหายมากแล้ว ฉะนั้นปีนี้เรื่องอุทกภัยต้องเป็นโจทย์แรก เกษตรเป็นโจทย์รอง เพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องมาย้ำว่า ไม่ใช่นะ ต้องเอาอุทกภัยเป็นตัวแทรก ก็แปลว่าคิดและทำอยู่เดียวนี้มันไม่ใช่ ผมจะต้องกลับไปรายงานคณะรัฐมนตรี รายงานท่านนายกฯ ให้รับทราบ และทำความเข้าใจกับคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์ สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน ชุดนี้ว่าต้องใช้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด แต่ว่าที่ผมพูดอย่างนี้ประชาชนก็อย่าพึ่งตกใจ เพราะยังมีเวลาอีกเยอะ ขอยื่นยันว่าแก้ทันแน่นอน

      สำหรับเขื่อนสิริกิติ์ ปัจจุบันน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำจำนวนน้อยมากเพราะไม่มีฝนตก ในส่วนท้ายน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลกเริ่มขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภค และเกษตรกรเริ่มทำนาปรัง ต้องการน้ำปริมาณมาก  เขื่อนสิริกิติ์ได้รับการประสานจากคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์ สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน ให้ระบายน้ำเพิ่มขึ้นโดยมีแผนการระบายน้ำระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2555 อยู่ที่ 37 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน โดยเขื่อนสิริกิติ์จะปรับการระบายน้ำตามการประสานงานกับคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์ สถานการณ์น้ำฯ ทั้งนี้ เขื่อนสิริกิติ์ ยืนยันว่าเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงดี มีความปลอดภัยสูง โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดอุตรดิตถ์ และหากมีข้อสงสัยหรือได้รับข่าวลือต่างๆ ไม่แน่ใจต้องการทราบข้อเท็จจริงโปรดติดต่อโดยตรงที่เขื่อนสิริกิติ์ โทร. 055 441840 หรือ http://www.sirikitdam.egat.com (ปรับปรุงข้อมูลทุก 1 ชั่วโมง)


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

ภาพข่าว นายองอาจ ทองเปลี่ยน