Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รมว.วท. และ รมว.อก. ประชุมตรวจราชการและลงพื้นที่โครงการบริหารจัดการน้ำ ณ จ. ลำพูน

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

         ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประชุมตรวจราชการ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคของพื้นที่จังหวัดลำพูน

   

         โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนบรรยายสรุปภาพรวมข้อมูลทั่วไปของจังหวัดลำพูน จากการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรี จำนวน 11 โครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องสรุปโครงการที่รับผิดชอบและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน จากนั้น คณะรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ ที่จะดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำพูน ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเตรียมการป้องกันและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนในจังหวัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554

         ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จังหวัดลำพูนกับเชียงใหม่ เปรียบเหมือนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี แนวคิดในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่คือถ้าเชียงใหม่มีการพัฒนาอย่างไรจังหวัดลำพูนก็ต้องมีการพัฒนาเหมือนกับเชียงใหม่โดยพัฒนาควบคู่กันไป ทั้งนี้ จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำพูนเชื่อมถึงกัน เดินทางได้สะดวก และเร็วที่สุด จากการปรับปรุงขยายถนนในหลาย ๆ เส้นทาง


         นอกจากนี้ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการป้องกันน้ำท่วม ณ เหมืองบ้านปู ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เนื่องจากทุกปีพื้นที่ลุ่มน้ำลี้มีน้ำไหลหลากเข้าท่วม บ้านเรือนราษฎรพื้นที่ลุ่มน้ำลี้ของ 3 อำเภอ คือ อำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก รวมมูลค่ากว่า 350 ล้านบาทต่อปี แต่ถ้ามีการพัฒนาให้มีการกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่แก้มลิงบริเวณเหมืองบ้านปู ได้ในปริมาณ 8-10 ล้านลูกบาศก์เมตร ก็จะสามารถลดความรุนแรงและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยดังกล่าวได้

เขียนข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready