Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รมว.วท. เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2554

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

          ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2554” เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากการที่ทรงมีพระอัฉริยภาพและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ซึ่งเป็นความพิเศษในปีนี้ เนื่องจากเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา พร้อมจัดแสดงผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือคนไทย เปิดสนามประลองไอเดียให้ประชาชน นักเรียน และผู้ประกอบการทั่วประเทศ ร่วมประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมต่อยอดองค์ความรู้ด้วยกิจกรรมสัมมนาหลากหลาย และการอบรมฝึกอาชีพหลายสาขา พร้อมทั้งมอบรางวัลผลการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2554 และการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยวิกฤตรังสีจากเตาปฏิกรณ์ นิวเคลียร์...เยาวชนไทยทำได้ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5-13 มกราคม 2555 ณ Hall 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ดร.พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ และนางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ภายในงาน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555

ผลการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2554 สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
        •    รางวัลสุดยอดเทคโนโลยี และรางวัลที่ 1 เครื่องล้างถังน้ำมันดิบ ของ บริษัท อาโอบะ เทคนอส จำกัด โดย คุณ มานะ ศุภพาณิชวงศ์
        •    รางวัลที่ 2 ได้แก่ เครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเพื่อใช้แก๊สชีวภาพ จาก บริษัทเจียมพัฒนาพลังงาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย คุณ อุดมศักดิ์ และ นางสาวจันทร์เพ็ญ เจียมสมัย
        •    รางวัลที่ 3 ได้แก่ เครื่องล้างถังขยะ ของบริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดย คุณ สมสิทธิ์ มุลสถาน

ผลการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยวิกฤตรังสีจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์...เยาวชนไทยทำได้
        •    รางวัลที่ 1 ทีม CEO MISSION EOXD จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
        •    รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Hazard จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        •    รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม iRAP_STRI จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร

เผยแพร่ : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0 2333 3732

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready