Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ครัวกระทรวงวิทศาสตร์ฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

           วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี ได้มอบหมายให้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกระทรวงฯ ไปจัดตั้งครัวชั่วคราวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

เพื่อจัดทำอาหารกล่อง ผลไม้และน้ำ ให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 2,000 ชุด โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับความร่วมมือจากค่ายสุรสีห์ กองพันทหารราบที่ 2 และหน่วยงานในพื้นที่ สนับสนุนการทำงาน เพื่อตั้งโรงครัวชั่วคราวประกอบอาหารเที่ยงให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์อพยพวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามและชุมชนใกล้เคียง เช่น ชุมชนวัดทองเนียม ชุมชนรางไผ่ ชุมชนโชคอำนวย ถนนบางบอน 3 ชุมชนซอย 5 ซอย 7 และซอย 11 ถนนบางบอน 5 ซอยเอกชัย 94 ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน นอกจากแจกอาหารสดแล้ว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติยังได้นำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ข้าวผสมและไก่อบซอส ในโครงการรวัตกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยสำนักงานนวัตกรรมแห้งชาติได้สนับสนุนให้บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัดผลิตเพื่อนำไปแจกจ่ายอีก 4,000 ถุง
 

เผยแพร่ข่าวและถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready