Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและแจกถุงยังชีพ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

         นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เพื่อเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยพร้อมแจกถุงยังชีพและอาหารสดประกอบเสร็จแก่ผู้ประสบภัย


         โดยได้นำสมาคมชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ คณะแม่บ้านจาก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และคณะแม่บ้านจาก จ.ชลบุรี พร้อมทั้งนำลูกชิ้น ประมาณ 800 กิโลกรัม และทอดมันปลา 500 กิโลกรัมมาประกอบอาหารสดให้บริการแก่ผู้ประสบอุทกภัยแจกจ่าย ณ เต้นท์บริเวณโรงเรียนนวมินท์ราชูทิศฯ และนำไปส่งยังผู้ที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมในชุมชนฟ้าใหม่ ชุมชนสามัคคีพัฒนา เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ภายในโรงพยาบาลบรรพตพิสัย และศูนย์รับรองผู้อพยพ วัดพระบางมงคล เขตเทศบาลนครนครสวรรค์


          นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้มาดูแลผู้ประสบอุทกภัยที่ จ.นครสวรรค์ ซึ่งขณะนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แจกถุงยังชีพไปแล้ว 20000 กว่าถุง นอกจากนี้ ยังได้นำเรือ กางเกงแก้ว เครื่องกรองน้ำดื่ม และได้นำอาหารมาประกอบสำเร็จสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการประกอบอาหาร เราได้นำหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 14 หน่วยงานหมุนเวียนกัน หน่วยงานละ 2 วัน มาประกอบอาหารสดให้ประชาชนได้รับประทานทุกวัน พร้อมทั้งนำถุงยังชีพมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วย


          สำหรับเครื่องกรองน้ำดื่มที่กระทรวงวิทยาศาตร์ฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้นำมาติดตั้งบริเวณตรงข้ามโรงเรียนนวมินท์ราชูทิศมัชฌิม นั้น สามารถจะผลิตน้ำดื่มจากน้ำที่ท่วมให้สะอาดสามารถนำมาดื่มได้ทันที โดยผลิตน้ำดื่มได้ชั่วโมงละ 1500 ลิตร และจะผลิตน้ำดื่มให้บริการประชาชนในบริเวณนี้อีก 10 วัน นอกจากนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำสำหรับผลิตน้ำดื่มระดับชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเป้าหมายติดตั้ง 10 จุด และได้ติดตั้งไปแล้วบางส่วน ได้แก่ จุดที่ ๑ เทศบาลบางประมุง  อ.โกรกพระ  จุดที่ ๒ เทศบาลโกรกพระ  อ.โกรกพระ  จุดที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ  อ.เมือง  จุดที่ ๔ บริเวณ ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง และพื้นที่อื่นๆ ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานในท้องที่ 

    
เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ        


 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready