Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดโครงการเรือประชาอาสาผันน้ำลงสู่ทะเล เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสพอุทกภัย

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

          วันนี้ (16 ตุลาคม 2554) เวลา 10.00 น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรือประชาอาสาผันน้ำลงสู่ทะเล พร้อมกดปุ่มเดินเครื่องเรือเพื่อเร่งผลักดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเล ณ สะพานพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

          โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมเรือไทย ในการนำเรือผู้ประกอบการ ภาคเอกชน รวมถึงเรือของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ กว่า 1,149 ลำ มาช่วยในการผลักดันน้ำลงสู่ทะเล โดยมี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พี่น้องประชาชนชาวนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมในพิธีด้วย

         นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การระบายน้ำสู่ทะเลเป็นอีกโครงการหนึ่งที่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นเร่งระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากให้พี่น้องประชาชน อย่างที่เคยกราบเรียนว่าแนวทางระบายน้ำสู่ทะเลมีหลายแนวทาง ทั้งการระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ขุดลอกคูคลองฝั่งตะวันตก และขุดลอกคูคลองฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
         นอกจากนั้น โครงการเรือประชาอาสาด้นน้ำออกสู่ทะเล เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดันน้ำออกส่ทะเลเร็วขึ้น ด้วยการน้อมนำพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งในการผลักดันน้ำเคยประสบความสำเร็จที่ผ่านมา ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า จึงขออาสาสมัครจากพี่น้องประชาชน ภาครัฐ และเอกชน เป็นโครงการเรือประชาอาสาดันน้ำออกสู่ทะเล
         เชื่อว่าปฏิบัติการดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาการท่วมขังของน้ำ เพื่อคลายทุกข์ให้ประชาชนในระดับหนึ่ง ดิฉันและรัฐบาลรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ทั้งนี้ รัฐบาลยืนยันอีกครั้งว่าจะทำทุกวิธีทางเพื่อบรรเทาอุทกภัยครั้งนี้ให้เร็วที่สุด เพื่อให้พี่น้องประชาชนก้าวผ่านวิกฤติอุทกภัยในครั้งนี้ไปให้ได้

          ด้าน ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า วันนี้มีเรือเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1,149 ลำ ซึ่งจะแยกไปตามลุ่มน้ำ 3 จุด ประกอบด้วย ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดนนทบุรี ไปจนถึงจังหวัดสมุรปราการ ใช้เรือทั้งหมด 926 ลำ แม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่จังหวัดนครปฐมถึงจังหวัดสมุทรสาคร ใช้เรือ 102 ลำ และ แม่น้ำบางปะกงใช้เรือ 121 ลำ

          จากนั้น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมคณะ ลงพิ้นที่เยี่ยมผู้ประสพอุทกภัยริมฝั่งสะพานพระนั่งเกล้า ก่อนลงเรือ ณ ท่าเรือวัดไทรม้าเหนือ เพื่อตรวจการปฏิบัติการโครงการประชาอาสาผันน้ำลงสู่ทะเล

เขียนข่าวและภ่ายภาพ  :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

                                กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3732

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready