Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ผช.รมว.วท. มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม ให้แก่จังหวัดนครสวรรค์

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2554 นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องกรองน้ำดื่มระดับชุมชนให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 5 ชุด

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ให้มีน้ำดื่มเพียงพอ รวมทั้งเป็นการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มระดับชุมชนอย่างถาวรเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มระยะยาวต่อไป โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  คณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องกรองน้ำดื่มระดับชุมชน ที่มีกำลังการผลิต 1,000 ลิตร/ชั่วโมง สำหรับการการผลิตน้ำดื่มในชุมชน ซึ่งดำเนินการโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ เครื่องกรองน้ำระดับชุมชน 3 ประกอบด้วย

1.ปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาด 250 วัตต์ 3 เครื่อง 2.ปั๊มฉีดสารส้ม 3.ปั๊มฉีดคลอรีน 4.ถังเก็บน้ำความจุ 3,000 ลิตร 5.ท่อกรองตะกอนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. 6.ท่อกรองกลิ่น สี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. 7.ท่อกรองหินปูน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. 8.เครื่องกรอง 0.5 ไมครอน

9.เครื่องยูวี ฆ่าเชื้อโรค ขนาด 30 วัตต์ 10. ถังเก็บน้ำสแตนเลสความจุ 2,00 ลิตร

เครื่องกรองน้ำดื่มนี้สามารถแก้ไขปัญหาของการขาดแคลนน้ำของผู้ประสบภัยได้ ลักษณะเครื่องกรองน้ำดื่มระดับชุมชนนี้สามารถนำน้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนองบึง บ่อ หรือน้ำจากบาดาล มาผ่านระบบกรอง 2 ขั้นตอน คือ

1. ขั้นตอนการกำจัดสารแขวนลอยการทำให้น้ำใส การฆ่าเชื้อโรค

2.ขั้นตอนการปรับคุณภาพน้ำให้เป็นน้ำอ่อน

ข่าวโดย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ภาพข่าว : นายองอาจ ทองเปลี่ยน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready