Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เรือประชาอาสาผันน้ำลงทะเลเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดโครงการเรือประชาอาสา ผันน้ำลงทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จังหวัดนนทบุรี  มีเรือจากภาคเอกชนร่วมโครงการจำนวน 46 ลำ และเรือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 3 ลำ โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ณ บริเวณท่าเรือปากเกร็ด นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2554

          

           ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า วิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ เป็นวิกฤตที่ใหญโตมาก รองลงมาจากปี พ.ศ. 2485 วันนี้นับว่ารุนแรงมาก  รัฐบาลจึงได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ขึ้นที่ดอนเมือง ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติการเมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ ผมมีภารกิจเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งงานนี้เป็นงานแรกของคณะฯ ผมอยากเรียนให้ทุกท่านได้กรุณาทราบว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานน้ำมันให้ใช้ในโครงการนี้ทั้งหมด
 

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวอีกว่า วิธีหนึ่งที่ผู้มีเรือทำได้คือนำเรือมาเดินเครื่องตอนน้ำลง วันละกี่ชั่วโมงก็ได้ หันหัวเรือไปทางเชียงใหม่ท้ายเรือไปทางสมุทรปราการ  รัฐบาลจะสนับสนุนเรื่องน้ำมัน ช่วยค่าน้ำมัน ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระราชทานให้  เชื่อแน่ว่าเราจะสามารถนำน้ำออกสู่ทะเลได้เร็วกว่าปกติ นอกจากนี้ ทางหน่วยทหารยังจะได้ดำเนินการผันน้ำจากในลำคลองต่างๆ ร่วมด้วย
          ประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1313 เจ้าหน้าที่จะถามชื่อ-สกุล ที่อยู่ และขนาดของเรือ ก็สามารถจะเดินเรือได้

          ด้าน นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานฯ ว่า เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลกระทบในพื้นทีหลายจังหวัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ท่านนายกรัฐมนตรีและผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ ได้เรียกประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VIDEO conference) ร่วมกับศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกิดอุทกภัยขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการแก้วิกฤตน้ำท่วมใหญ่ พ.ศ. 2554 ซึ่งนำเสนอโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยกำหนดมาตรการเร่งรัดการระบายน้ำลงสู่ทะเลพื่อลดระดับน้ำที่ท่วมขังใน พื้นที่ประสบอุทกภัยของแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำอื่นๆ จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จะต้องรับน้ำจากลุ่มน้ำตอนบนที่ประสบอุทกภัย ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอุทกภัยในระดับพื้นที่และเป็นการช่วยเร่งระบายน้ำให้ลง สู่ทะเลตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี จังหวัดนนทบุรีจึงได้ทำโครงการเรือประชาอาสาผันน้ำลงทะเล เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้มากที่สุด และโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ โครงการนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอชนได้นำเรือดัน เรือลากจูง เรือโดยสาร เรือด่วนเจ้าพระยา เข้าร่วมโครงการ 46 ลำ และเรือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ลำ ซึ่งจังหวัดนนทบุรีได้กำหนดจุดผันน้ำลงสู่ทะเลจำนวน 7 จุด ซึ่งวันนี้จะเริ่มดำเนินการ ณแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดปรมัยยิกาวาส อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

         หลังจาก ได้กดแตรเรือเพื่อเป็นการเปิดโครงการเรือประชาอาสา ผันน้ำลงทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อย่างเป็นทางการแล้ว ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) เพื่อร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VIDEO conference) กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประสบอุทกภัย  โดยมี พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานการประชุม

 
ธงไทยแข็งแกร่งสามัคคีรวมพลัง ประชาอาสา ดันน้ำออกทะเล

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล  หงสไกร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready