Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมโชว์หินดวงจันทร์ ในงานบีโอไอแฟร์ 2011

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

          บีโอไอแฟร์ 2011 คึกคัก กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมโชว์ “หินดวงจันทร์”จากนาซ่า พร้อมจัดงาน “TechnoMart Innomart 2011” นำเสนอเทคโนโลยีสุดล้ำของไทย ภายในงานเผยไฮไลท์นวัตกรรมไฮเทคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคมยั่งยืน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10-25 พฤศจิกายน 2554 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

          นายสุภาพ คลี่ขจาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานแถลงข่าว ไฮไลท์ในนิทรรศการ บีโอไอแฟร์ 2011 “โลกสดใส ไทยยั่งยืน” หรือ “Going Green for the Future” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10-25 พฤศจิกายน 2554 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับการจัดงานนี้เป็นอย่างมาก ได้ทุ่มเทสัพกำลังในการจัดงานี้ให้ดีที่สุด “บีโอไอแฟร์ 2011” เป็นมหกรรมแสดงนิทรรศการครั้งที่ 3 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต  เราคาดหวังว่าจะให้นานาชาติยอมรับประเทศไทย เป็นการโชว์ศักยภาพของไทย และทำให้นานาชาติเชื้อมั่นว่าประเทศไทยน่าลงทุน โดยงานหลักจะเป็นการโชว์เทคโนโลยีที่สำคัญๆ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทใหญ่ๆ ที่มาลงทุนในประเทศไทย
          ด้าน ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันเทคโนโลยีของไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดงาน TechnoMart-InnoMart 2011 ร่วมจัดงานกับบีโอไอแฟร์ 2011 เพื่อให้ประชาชนได้เห็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย  โดยมีไฮไลท์สำคัญ คือ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการหินดวงจันทร์ (Moon Rock Exhibition) อายุ 3,300,000,000 ล้านปี ซึ่งงานนี้ประเทศไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับความร่วมมือจากนาซ่าให้ยืมหินจากดวงจันทร์มาจัดแสดง ซึ่งหินดวงจันทร์ ดังกล่าวจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่ 6 พฤศจิกายน และจะเปิดให้สื่อมวลชนได้เข้าชมในวันที่ 8 พฤศจิกายน และประชาชนได้รับชมในงาน บีโอไอแฟร์ 2011 10-25 พฤศจิกายน 2554 นอกจากนี้ยังมีผลงานนิทรรศการอื่นๆ มากกว่า 300 ผลงาน อาทิ เครื่องจักรกล  แบบจำลองดาวเทียม Theos 1 และ 2  และการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยวิกฤตรังสีจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เยาวชนไทยทำได้ นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำโครงการคลินิกเทคโนโลยี จัดหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนที่สนใจ ภายใต้แนวคิด “108 อาชีพ คลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชน” เปิดพื้นที่ฝึกอบรมใน HALL 9 กว่า 800 ตารางเมตร โดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 ห้องย่อย อบรมตั้งแต่ช่วงเช้า-บ่าย วันละ 4 - 8 หลักสูตร อีกด้วย


ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready