Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นประธานในการเปิดงาน "Thailand Lab 2011"

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

   วันนี้ (5 ตุลาคม 2554) เวลา 11.05 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้า และสัมมนาด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทย Thailand Lab 2011 ณ ห้อง MR210 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

 

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การสนับสนุน บริษัท เอ็น.ซี.ซี เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย บริษัทวีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ ยุโรป ในการจัดงานแสดงสินค้า และสัมมนาด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทย Thailand Lab 2011 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและภูมิภาคเอเชีย


     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าว่า Thailand Lab 2011 เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลให้เป็นประตูอาเซียน โดยสามารถดึงนักธุรกิจ นักลงทุนที่สำคัญจากทั่วทุกมุมโลกมาเป็นผู้ลงทุนในประเทศด้วยตำแหน่งภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบ พื้นฐานความเป็นวิทยาศาสตร์นั้นเริ่มจากการค้นคว้า การทดลอง การวิจัยต่างๆ  การลงทุนของรัฐบาลในด้านการวิจัยและการพัฒนาที่เป็นกลไกที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยปัจจุบันสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญได้เพิ่มขยายเป็นวงกว้างคลอบคลุมทั้งประเทศ ทำให้เกิดศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาให้เกิดคุณภาพมากยิ่งขึ้น


    ทั้งนี้ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. กล่าวว่า ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดในด้านความเชื่อเรื่องเดิมๆ ให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์ของสติปัญญาความรู้ โดยคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่ความเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรม เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี และเทคโนโลยีต้องถูกนำไปใช้ในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญกับเรื่อง การซื้อการขาย การจะไม่ซื้อถ้าสินค้านั้นไม่มีคุณภาพ และเครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการไม่ได้ และการจำเป็นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เปรียบเทียบกับคู่แข่ง  โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม มีความคิด มีความเชื่อบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์


    ลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ กล่าวว่า เนื่องจากศักยภาพและการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ของไทยเป็นหนี่งของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ทางผู้จัดงานเล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดงาน Thailand Lab 2011 ขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ครอบคลุมเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการครบวงจร ตั้งแต่กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต อาทิ ยา  เครื่องสำอาง อาหารแปรรูป ไปจนถึงเครื่องมือวิเคราะห์ทางห้องทดลองของบริษัทชั้นนำในแวดวงเครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการ การวิจัยและนวัตกรรม ทั้งจในประเทศและต่างประเทศกว่า 100 คูหา
    ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายแสดงสินค้านานาชาติ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เปิดเผยว่า  ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลไทยและความพร้อมทางธุรกิจงานแสดงสินค้านานาชาติของไทยและในงาน Thailand Lab 2011 จะเป็นเวทีเปิดโอกาสให้แก่ผู้แสดงสินค้าได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดมาจัดแสดง พร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆ อาทิ “100 A-Head” ซึ่งเป็นแคมเปญที่น่าดึงดูดสำหรับนักท่องเที่ยว และพันธมิตรการค้าอีก 6 ประเทศ และ แคมเปญ “Be My Gusest” ซึ่งมอบสิทธิประโยชน์ด้วยการมอบห้องพัก 2 ห้อง สำหรับผู้ที่มีศักยภาพในการซื้อสูง และจะดึงดูดผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศเข้ามาชมงานแสดงสินค้าในประเทศไทยมากขึ้น และรับรู้ถึงศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางงานแสดงสินค้าแห่งอาเซียน


    ในโอกาสนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาและเข้าชมงาน Thailand Lab 2011 ณ แกรนด์ฮอลล์ 201 – 203 ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2554 สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.thailandlab.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 203 4242 และ 02 203 4246 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เขียนข่าวโดย นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

ถ่ายภาพข่าว นายรัฐพล  หงสไกร
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready